Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

I samarbete med Actemium Oil & Gas Maintenance har Axians i Portugal utvecklat GUTENBRai;N, ett dataverktyg för information. Verktyget drivs av artificiell intelligens i syfte att optimera industriell dokumentation.

Actemium Oil & Gas Maintenance är en affärsenhet inom VINCI Energies  som är specialiserad på underhållsteknik för anläggningar under uppbyggnad.  I enhetens arbete ingår bearbetandet av tusentals dokument som hämtas från leverantörer och konstruktörer för att tillhandahålla alla de nödvändiga uppgifter som behövs för deras programvara för underhållshantering.

För att hitta den relevanta informationen måste vi bearbeta dessa tusen och åter tusen dokument vilket är mycket tidskrävande, förklarar Cédric Morel som är affärschef för Actemium Oil & Gas Maintenance. Vi kontaktade alltså Leonard, som är VINCI:s innovationsplattform [se ruta], för att hitta en lösning som är baserad på artificiell intelligens. Eftersom vi inte har programmeringsexpertis i vårt arbetslag sammanförde Leonard oss med Axians Portugal.”

Således föddes GUTENBRaiN, projektet som utvecklats genom Leonards AI-program. Denna nya lösning kommer att göra det möjligt för Actemiums arbetslag att ladda ner all dokumentation av en anläggning via ett webbgränssnitt. Lösningen erbjuder fyra huvudfunktioner: dokumentinmatning, framtagning av en kunskapsbas, hantering av nya versioner av dokumenten och det digitala tekniska gränssnittet.

Optimera nedlagd tid

Det största problemet har varit att utveckla en lösning som kan känna igen specifika teckenmönster i alla typer av dokument (PDF-format, bild, digitaliserade dokument, osv.) och att bearbeta tusentals dokument på kort tid.

För ett kontrakt med standardmässigt tekniskt underhåll är tidsbesparingen 16 000 timmar.

Uppdraget har nu slutförts eftersom programvaran kan producera detaljerade rapporter såsom förteckningar över utrustning som filtreras enligt olika kriterier. Kriterierna är att hantera tillgångarnas beskaffenhet, utvärdering av kritiska egenskaper, analys av strategin för upphandling av utrustning, planering av underhåll osv, säger Hugo Dionísio som är chef för Data Driven Business Unit på Axians Portugal, Fördelen med GUTENBRaiN är att ändringarna i dokumenten förs in automatiskt så att man inte längre behöver öppna varje dokument ett och ett för hand.

Det är mycket tid som sparas som vi kan ägna åt uppgifter av större värde, understryker Cédric Morel från Actemium Oil & Gas Maintenance.

Vi var vi tvungna att bearbeta cirka 50 000 taggar för ett kontrakt för standardmässigt tekniskt underhåll. Med den här lösningen kan vi tjäna 20 minuter per tagg, vilket motsvarar sammanlagt 16 000 timmar för ett projekt.

Axians Portugal utforskar för sin del nya vertikala segment inom VINCI Energies, såsom kemisk industri, energi och infrastruktur som skulle kunna dra nytta av den här lösningen. Vi håller kontakt med de olika enheterna hos Omexom och Actemium för att utveckla ett partnerskap för att lansera de första implemetationerna, berättar Hugo Dionísio.


Leonard, innovationsaccelerator

I juli 2017 lanserades  LEONARD som är VINCI Energies plattform för innovativa framtidsorienterade projekt. Dess uppdrag är att lösa några av de största problemen inom VINCI:s verksamhet såsom den digitala revolutionen, påskyndandet av innovationscykler och miljöomställningen. I en föränderlig värld upptäcker Leonard tendenser och stödjer innovation och sammanför alla betydande aktörer i städerna och regionerna. Plattformen stöttar entreprenörer genom fyra  program som är anpassade för olika typer av projekt. Projekten drivs av VINCI:s medarbetare och bolag, nystartade och innovativa företag utanför VINCI såsom SEED och CATALYST, samt Parcours intrapreneurs för anställda som driver utveckling och innovation inom företaget samt Parcours IA för koncernenheterna.


 

16/06/2023