Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

För att avsevärt minska utsläppen av växthusgaser från fartyg, när de ligger i hamn, kommer strömförsörjningen vid kajen att bli standard till år 2030. En lösning för framtiden är Onshore Power Supply eller landström, där Actemium är mycket aktiv.

Utfasningen av fossila bränslen inom sjöfarten sker inte bara på haven och oceanerna. Vid kajen, i hamnarna, stänger fartygen inte av sina dieselmotorer. Även när de ligger stilla, måste de förses med elektricitet, även om de bara vill hålla igång belysningen ombord. Det är ett förfarande, som leder till stora utsläpp av växthusgaser, för att inte tala om buller och dålig lukt. Det är mycket som står på spel i och med att 74 procent av EU:s import och export transporteras sjövägen.

Den goda nyheten är, att det finns en lösning för att avsevärt minska utsläppen från fartyg i hamn, nämligen landströmsförsörjning eller Onshore Power Supply (OPS). Detta system gör det möjligt för båtar att ansluta sig till det lokala elnätet. Naturligtvis blir detta system ännu mer miljövänligt, när det lokala elnätet tillhandahåller koldioxidfri energi.

Tekniskt sett består ett OPS-system av en transformatorstation, som tar emot elektricitet från det lokala elnätet och distribuerar den, en frekvensomvandlare för tillhandahållande av den erforderliga frekvensen (i allmänhet 60 Hz för fartygen mot 50 Hz för elnätet vid kajen) och ett kabelhanteringssystem för att säkerställa förbindelsen via elkabel mellan kajen och fartyget. Med denna anläggningslösningen kan utsläppsminskningarna ligga i häradet 30 procent för svaveloxider (SOx), 70 procent för koldioxid (90 procent i Frankrike med hänsyn tagen till det franska energisystemet) och 95 procent för kväveoxider (NOx).

En blomstrande marknad

Idag är det få hamnar, förutom i Norden och i Tyskland, som har OPS. Men saker och ting måste förändras snabbt. Det är därför som europeiska bestämmelser föreskriver, att ”från och med den 1 januari 2030 skall ett fartyg, som ligger vid anlöpningskajen i en hamn inom en medlemsstats domvärjo, anslutas till strömförsörjningen vid kajen och använda den för alla sina energibehov, när det ligger vid kaj”.

Det råder ingen brist på tillväxtmöjligheter på OPS-marknaden, särskilt inte i Europa, vilka förstärks av europeiska regleringar.

Genom sitt varumärke Actemium har VINCI Energies utvecklat denna teknik under de senaste tio åren i flera europeiska länder och så långt bort som i  Förenade Arabemiraten.

Det råder ingen brist på tillväxtmöjligheter på  OPS-marknaden. I Frankrike finns framtida projekt i synnerhet i Cherbourg, Caen-Ouistreham, Dieppe och containerterminalerna i Le Havre. I Spanien finns till exempel Autoridad Portuaria de Valencia (APV), som 2023 begärde in anbud för landströmsförsörjning för fartyg vid kajen Transversal Costa-MSC med en budget på 12 miljoner euro. Samtidigt kommer en ny transformatorstation, som har varit föremål för en annan anbudsinfordran, att användas för att tillhandahålla grön energi till elektrifieringsprojektet vid kajen tillhörande Transversal Costa-MSC.

Viktigt kontrakt i Le Havre

Ett av Actemiums senaste OPS-kontrakt, som tillkännagavs i februari 2024, gäller utrustningen i terminalen vid pointe de Floride i hamnen i Le Havre, som tar emot kryssningsfartyg (150 tilläggningar per år).

”Vi kommer utrusta terminalens tre plattformar”, förklarar Loïc Vizioz, som är företagschef på Actemium Brest Major Projects. För detta uppdrag kommer företagschefen att förlita sig på Actemium Brest, som är ett expertföretag inom området och som redan har installerat OPS för den franska flottans fregatter i Brest och den första kajanslutningen för containerfartyg i Dunkerques hamn.

”Till följd av sin storlek, med en maximal kapacitet på 30 MW, är detta projekt på 25 miljoner euro ganska komplicerat att hantera, förklarar Loïc Vizioz. Det är också nödvändigt att ta hänsyn till de stora tidvattennivåskillnaderna på platsen (9 m) och en kryssningsaktivitet, som fortgår utan uppehåll under arbetet. Allt detta genomförs med en mycket ambitiös tidsplan, för den första fasen planeras levereras till våren 2025.”

16/04/2024