I Senegal, där energibehoven växer snabbt, erbjuder Omexom ett lovande alternativ till det centraliserade nätverket, nämligen centraler som blandar förnyelsebar energi, energilagring via batterier och olja för att driva autonoma mininätverk.

Till skillnad från situationen i Europa till exempel, är det inte vanligt i Afrika med ett nationellt elnätverk som en majoritet av konsumenterna har tillgång till. I den här världsdelen där två tredjedelar av medborgarna inte är uppkopplade till ett elnätverk, framstår autonomona mininätverk som bygger på en blandning av energikällor, mestadels vind- och solkraft, som en verklig framtidslösning.

« VINCI Energies är med under hela processen för dessa autonoma kraftverks förverkliganden, inklusive utbildning av kund för att säkra långsiktighet. »

Enligt vad som förutses i en rapport av den internationella energimyndigheten (IEA), « kommer år 2040 två tredjedelar av de autonoma systemen och mininätverken på landsbygden att drivas av solkraftsceller, små vattenkraftverk eller vindkraft. » .

VINCI Energies bidrar till denna decentraliserade elektrifiering av områden i Senegal med sitt varumärke Omexom som har skapat, installerat och startat åtta kraftverk som var redo att drivas från och med våren 2019. Däribland räknas ett « klassiskt » solkraftverk på 23MW som är uppkopplat till nätverket nära Dakar, samt sju autonoma hybridkraftverk som inkluderar en värmekraftsdel och ibland också batterier. Detta för Senelecs räkning.

« De första autonoma hybrida kraftverken ligger i landets östra delar, där befolkningen snabbt växer och därmed också energibehoven » förtydligar Yves Daguin, företagschef på Omexom. Städerna vid namn Kidira nära gränsen till Mali, Goudiry och Medina Gonassé, som är en pilgrimsort nära gränsen till Gambia får nu elektricitet från oljekraftverk, vilket är underdimensionerat i förhållande till behoven.

« Teknisk subtilitet »

« Målet, förklarar Yves Daguin, är att i dessa tre regioner skapa lokala mininätverk genom att koppla samman olika utrustningar, inklusive solkraft och elektrogena grupper. » Å ena sidan handlar det om att minimera oljekonsumtionen genom att minska den med 20 % och å den andra sidan, att maximera solkraften som är en « riskfylld energikälla » på så sätt att den varierar.

« De här projekten kräver viss teknisk subtilitet i hur de olika energikällorna kopplas samman för att trygga en kontinuerlig service », fortsätter den ansvarige för Omexom. Och idag, av kostnadsorsaker, är oljekraftverken endast igång några timmar per dag. Tack vare EMS (Energy management system) kan Omexom sköta samordningen av de olika energikällorna och säkra det lokala nätverkets stabilitet. « Hybridifieringen gör det möjligt att reglera systemet i frågan om avgifter men också om mängd energi producerad », tillägger Yves Daguin.

Logistiska begränsningar

På de fyra öarna Saloum, utstår de fyra installerade kraftverken ytterligare en dimension: diesel och solkraft blandas med ett energilagringssystem i syfte att minimera oljeanvändningen av logistiska orsaker. Målet är här att minska oljekonsumtionen med 70 % genom att låta lithium-ion-batterier lagra så mycket överflödig solkraft som möjligt.

« VINCI Energies är med under hela processen för dessa autonoma kraftverks förverkliganden, och utför studier, tillhandahåller resurser, startar kraftverket, följer driften av kraftverken, utför maintenance och särskilt, understryker Yves Daguin, utbildar man kunden för att säkra långsiktighet. ». Kompetensöverföring till lokala tekniker är något som görs kontinuerligt i Afrika där Omexom redan har utbildat lokal personal för kraftverken i Bokhol och Kahone i Senegal, samt i Zagtouli i Burkina Faso.

10/07/2019