Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

I sydvästra Frankrike skall kraftverket i Labarde generera elektricitet åt närmare 30 % av invånarna i Bordeaux. Ett XXL-projekt, där det stora tekniska problemet var den underliggande markens egenskaper på grund av att den ligger på en gammal soptipp.

Detta är den största solcellsparken i ett stadsområde i Europa. Kraftverket i Labarde som ligger i närheten av Bordeaux invigdes den 12 maj 2022 och omfattar cirka 140 000 solpaneler på en yta av 60 hektar med en installerad effekt om 59 MW.

Detta räcker för att producera 75 GWh el från förnybara källor per år, vilket kommer att göra det möjligt att stå för elförbrukningen (med undantag av uppvärmningen) för nästan 70 000 personer – eller 28 % av invånarna i Bordeaux – eller fler än 34 000 personer med uppvärmning. Framförallt kommer produktionen i anläggningen att göra det möjligt att spara in mer än 2 940 ton CO2 per år.

Detta projekt, med en sammanlagd kostnad på 60 miljoner euro, föddes ur ett partnerskap, som undertecknades 2018 mellan Banque des Territoires och JP Energie Environnement, som är ett oberoende franskt företag och som specialiserat sig på utveckling, finansiering, konstruktion och drift av vind- och solcellsparker i hela landet.

Det krävdes två års arbete för att slutföra detta XXL-projekt i två steg, varav det första var installation av enheterna 1 och 2, som säkerställer en produktion på 33 MW, eller 55 % av anläggningens sammanlagda produktionskapacitet och sedan det andra steget, där enheterna 3 och 4 färdigställdes 2021.

”Projekt med kapacitet på cirka 30, 50, 60 MW håller på att bli standard.”

Sammanlagt deltog ett femtontal företag, däribland Omexom ENR Sud-Ouest, som är ett VINCI Energies-företag och som i synnerhet ansvarar för inkoppling av solcellspaneler och ställverk. ”Vi började arbeta i maj 2020 för att bygga högspänningsdelen på 20 000 V och sedan återvände vi i juli för att ansluta panelerna, leverera och installera de elektriska näten (både växel- och likströmsnäten), installera och ansluta växelriktarna och transformatorstationen (för återanslutning till det allmänna elnätet)”, förklarar Florian Baudoin, som idag är affärschef Omexom ENR Antilles och arbetade på byggnadsplatsen i Bordeaux.

Ändring av skala

Diagnosen av det allmänna elnätet är entydig: om Frankrike skall uppnå koldioxidneutralitet till år 2050 kommer det att vara absolut nödvändigt att höja solcellsparkens effekt med en faktor 7 till 20. Därav en ny trendmot lansering av storskaliga projekt. ”I går utgjordes de flesta projekten av anläggningar på 5 till 20 MW. Idag håller projekt med en kapacitet på cirka 30, 50, 60 MW på att bli standard”, förklarar Alexandre Baudelin, som är affärschef på Omexom ENR Sud-Ouest .

Men i Labarde var det stora tekniska problemet inte anläggningens storlek utan terrängens egenskaper. Anläggningen byggdes på platsen för den gamla soptippen för staden Bordeaux med omnejd och som varit stängd sedan mer än trettiofem år. Den består av ett markområde, som har blivit olämplig för jordbruksverksamhet, men också omöjligt att bygga på till följd av att 2 till 3 miljoner kubikmeter sopor är nedgrävda i jorden.

Betongsocklarna, som solcellspanelernas metallstrukturer är fästa på, är anordnade på ett geotekniskt membran  (med andra ord en ogenomtränglig presenning), som är utplacerad på ett lerlager, som är täckt med ett skikt av 30 cm matjord.

Denna överlagring av skikt, även om den syftar till att undvika läckor av gas eller vätskor, som kan förorena de djupa geologiska bildningarna med grundvatten i floden Garonnes mynning, omöjliggör alla markarbeten och all trafik och användning av byggmaskiner. Det var därför nödvändigt att bygga konstgjorda banor bestående av ett geotextilmaterial, som täcktes med grus, för att fordon och utrustning skulle kunna ta sig fram till byggarbetsplatsen.

Topografins utveckling, jordlagrets tjocklek, frånvaron av erosion eller hjulspår i växtligheten, som täcker jordlagret, kommer att bli föremål för en årlig teknisk kontroll. När det gäller  underhållet av terrängen har det anförtrotts … en besättning på 150 får och 5 getter.

12/01/2023