Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

I och med den globala uppvärmningen kommer sannolikt den ökade exponeringen för mycket höga temperaturer i stadsområden att påverka människorna i storstäderna, i synnerhet de allra fattigaste.

Detta tema, som redan är väldokumenterat, är mycket noggrant beskrivet i en studie som publicerades i den amerikanska tidskriften PNAS (Global urban population exposure to extreme heat) i oktober 2021.

För de 13 115 städerna i undersökningen ökade antalet persondagar per år som utsattes för extremvärme (antalet dagar per år som överstiger en värmeexponeringströskel multiplicerat med den totala exponerade stadsbefolkningen) från 40 miljarder 1983 till 119 miljarder under 2016.

Förutom den extrema värmen som inte bara drabbar invånarna, utan även infrastrukturerna, tillkommer föroreningar och extrema fenomen som skyfall, jordskred, stormar m.m.

Vissa städer har beslutat att vidta åtgärder för att skydda sig mot konsekvenserna av klimatförändringarna. Dessa anpassningsstrategier är inspirationskällor för städer runt om i världen.

 

18/03/2022

Vill du veta mer:
https://www.pnas.org