Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Mot bakgrund av klimatnödläget, växande befolkningsmängd och ökad urbanisering är distribution av dricksvatten en viktig fråga i Afrika. VINCI Energies är delaktig i tre projekt på kontinenten.

Vatten är en livsviktig resurs som efterfrågas allt mer och som fortfarande är väldigt dåligt fördelad. Den globala efterfrågan fortsätter att växa och Unesco har larmat världens ledare  om att de behöver ta itu med utmaningen att alla ska få tillgång till vatten: ”Mer än 2 miljarder människor lever i länder under hög vattenstress. Och cirka 4 miljarder människor står inför en allvarlig vattenbrist minst en månad om året.” En situation som förvärras av klimatkrisens effekter.

Tillgången på dricksvatten är en särskilt känslig fråga i Afrika, särskilt söder om Sahara, där nästan hälften av de människor som konsumerar vatten från oskyddade källor lever, enligt WHO/Unicef-rapporten från 2017.

Actemium arbetar också för att ”utveckla ett mer produktivt jordbruk”samtidigt som man säkerställer ”en effektiv och hållbar förvaltning av vattenresurser.”

Det är en situation med allvarliga hälsokonsekvenser som ska sättas i förhållande till befolkningstillväxten (från 2050 kommer den afrikanska kontinenten att stå för den huvudsakliga befolkningstillväxten i världen) och intensifieringen av flykten från landsbygden.

Städer i Afrika söder om Sahara, vars befolkning ökar med 24 miljoner människor varje år, klarar inte av att hantera en sådan tillströmning. Den mycket snabba urbaniseringen orsakar belastningar på resurserna och gör det svårt att skapa nätverk för distribution av dricksvatten och uppsamling av avloppsvatten.

Bättre fördelning av vattnet i Marocko

I dag är det hela Afrika som påverkas. I Marocko, till exempel, förväntas efterfrågan på vatten öka med 60–100 %i de flesta större städer fram till 2050. Landet, som måste hantera återkommande perioder av torka, har genomfört olika vattenprojekt, såsom vattenförsörjning i regionen kring Marrakech från Al Massira-dammen, och dricksvattenförsörjning till städerna Fès och Meknès från dammen Idriss 1.

Actemium Eau har deltagit i detta arbete. Azzeddine Oulahrir, VD, konstaterar att vattenstress inte påverkar hela landet på samma sätt och betonar att ”det handlar om problem med fördelningen av vattenrikedom”.

”I vissa områden i norra delen av landet överskrider hög nederbörd vattenbehovet medan det i andra områden, särskilt i södra delen av landet, är brist på dricksvatten och vatten för jordbruk. En del av arbetet handlar därför om transport av vatten från en region till en annan”, tillägger Azzeddine Oulahrir.

På Al Massira-dammen, associerad med Sogea Maroc (VINCI Construction), ett av de ledande företagen inom bygg- och anläggning i landet, ansvarar Actemium Eau för byggandet av en station för slambehandling som säkerställer ett flöde på 3,5 m³/s – företaget är förpliktigat enligt avtal att uppnå detta mål – samt en pumpstation.

Tillgodose växande industriella behov

Syftet är att tillgodose det ökande vattenbehovet i tre regionala knutpunkter, Al Haouz, Marrakech och Rehamna, samt att leverera industriellt vatten till tre gruvområden som tillhör OCP, en fosfatexportör: Ben Guerir, Bouchane och Youssoufia.

De två företagen installerar den hydromekaniska utrustningen i de två stationerna, två 25 000 m³ slamlagringstankar, en leveransstation (5 x 2 200 kW motorpumpenheter), elektrisk utrustning för låg- och medelspänning samt transformatorer (2 x 630 kW och 3 x 6 300 kW).

”Actemium Eau-avtalet är inte begränsat till att leverera utrustning, understryker Azzeddine Oulahrir. Det omfattar också kontroller, leverans och installation av hydraulisk och mekanisk utrustning: pumpar, motorer, kranar, rör, inklusive instrumentering, automatisering, fjärrstyrning och driftsättning av pumpstationen.”

Åtgärda bristen på dricksvatten i Fès och Meknès

Ett annat Actemium Eau-projekt i Marocko gäller tillförsel av dricksvatten till städerna Fès och Meknès genom transport av 2 m³/s vatten från dammen Idriss 1. Meknès måste ta itu med problemet med den mycket ansträngda grundvattennivån på grund av stadens växande behov av dricksvatten.

”Detta projekt kommer främst att göra det möjligt att åtgärda den långsiktiga vattenbristen i Fès och Meknès, och kommer att bidra till att rädda grundvattnet i Saïss”, säger Azzeddine Oulahrir.

”Actemium Eau har utrustat de tre stationerna som ska pumpa vatten från dammen till Meknès med hydromekanisk och elektrisk utrustning samt automatisering för de tre pumpstationerna och kloreringsstationen”, säger Azzeddine Oulahrir, och tillägger att Actemium Eau finns med i olika bevattningsprojekt inom ramen för planen “Plan Maroc Vert” (Gröna Marocko), som består av att ”utveckla ett mer produktivt jordbruk” samtidigt som man säkerställer ”en effektiv och hållbar förvaltning av vattenresurserna”.

 Avleda vatten från La Mé för att försörja Abidjan

I Elfenbenskusten har VINCI Energies Elfenbenskusten fått i uppdrag av Veolia Water STI att utföra det elektriska arbetet på det nya vattenreningsverket som ligger 25 km nordost om Abidjan och vars vatten kommer från floden La Mé. Detta projekt är en del av programmet för att förbättra dricksvattenförsörjningen i huvudstaden. Arbetet kommer att utföras i samarbete med team från Actemium Marocko, med planerad driftstart i slutet av 2020.

Stationen kommer att kunna producera 259 000 m³/dag vid hög efterfrågan och den kommer att ha en genomsnittlig produktionskapacitet på 240 000 m³/ dag, säger Yann Le Corvec från VINCI Energies. Elarbeten vid reningsverket omfattar leverans, montering och driftsättning av all elektrisk utrustning för högström HV/LV och lågström.

Detta projekt kommer att utgöra ett tillfälle att etablera Actemium Eau i Elfenbenskusten. En förstärkning av Vinci Energies erbjudande som har ”ambitionen att följa projekt inom dricksvattenrening, såsom verket i Bouaké, och avloppsrening, säger Yann Le Corvec. Behoven i Elfenbenskusten, och alla andra länder i Västafrika, är stora.”

19/11/2020