Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Två smart grids har installerats på thecamp och på höghastighetstågstationen för att experimentera med en ny nätverkslösning som använder sig av fordonbatterier. När konsumenten också blir producent.

Känner ni till V2G? Vehicle To Grid, eller elbilen som inte bara konsumerar energi utan också ibland bidrar till elnätet genom att skicka elektricitet som fordonet inte använder från sitt batteri. Flera experiment pågår för nuvarande, till exempel med Nissan i Danmark som tillsammans med elbolaget Enel har installerat laddningsstationer som kan arbeta i båda riktningarna. Och i Frankrike, där denna innovation kommer att testas på  thecamp, campus international i Aix-en-Provence, med VINCI Energies.

« Den här innovationen kan bidra med el till nätet under energikonsumtionstoppar » förklarar Jeanne Bonnet, som är affärsansvarig för Citeos Ingénierie Méditerranée (VINCI Energies).

Inom ramen för projektet « Solar Camp », har Citeos installerat två smart grids, den ena nära höghastighetstågstationen i Aix och den andra på The Camp. De kommer att skicka uppgifter till två demonstratorer som kommer kunna kommunicera med varandra.

« Den här innovationen kan komma att bidra till ett mer balanserat elnät. »

Gällande höghastighetstågen, motsvarar smart grid-lösningen målen satta av Gares & Connexions (SNCF:s dotterbolag som förvaltar och sköter tågstationerna i Frankrike) som önskar använda sig av förnyelsebar energi för all el som förbrukas på tågstationen.

På thecamp, har VINCI Energies installerat och finansierat hela smart grid-projektet som inkluderar en solkraftscentral med en kapacitet på   7,8 Wp (Watt-peak är det sätt man mäter kraften i en solpanel på, solpaneler på taken och ett lagringsbatteri på 7,5 kWh.

Detta smart grid, uppbackat av nätverket (målet är att rulla på 54 % förnyelsebar energi) ger el till en flotta på 15 elcyklar, en snabbladdningsstation för elbilar, en miljövänlig byggnad, ett « pop up house », som hyser en innovativ fitnesslokal med Keep Cool.

Den här « lekplatsen » kommer att kommunicera med höghastighetstågstationen om olika experiment som till exempel involverar elbilar. Tack vare att data matas in smart grids, går det att studera olika flöden och testa V2G, när systemet är redo.

« Idag, förtydligar Jeanne Bonnet, förs samtal med biltillverkare angående möjligheten att tillhandahålla bilar som skulle kunna skicka el till ett smart grid. Till slut kommer användaren att få tillgång till applikation som startup-bolaget Bovlabs utvecklat för att säkra uppföljningen av energiflöden via blockchain. Hen kommer att kunna parkera sin bil på campus, skriva in tidpunkt för avresa och sedan godkänna om elnätet kan ta nytta av elen i batteriet ».

13/06/2019