Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Nära Antwerpen omvandlar ett industrinätverk industriell spillvärme från en Agfa-Gevaert-fabrik för uppvärmning av bostäder. Actemium har den övergripande kontrollen av värmedistribution och ansvaret för automation, (fjärr)visualisering, elteknik, konstruktion av elpaneler och driftsättning av anläggningen.

Tänk om energi som avges från fabriker kunde användas till att värma upp våra hem istället för att värma upp planeten? Återvinning av spillvärme är en av de mest lovande lösningarna för att möta klimatutmaningen. Spillvärme är den energi som inte används under en industriell process och som utsöndras till miljön i form av värme. Samlar vi upp den i ett värmenätverk kan den användas till uppvärmning av närliggande bostäder i likhet med centralvärme, men på stadsdelsnivå.

Ett exempel på ett sådant projekt är ”Warmtenet Mortsel/Edegem”, en ny miljövänlig stadsdel på gränsen till kommunerna Mortsel och Edegem söder om Antwerpen i Belgien, där bostäder och företag drar nytta av denna innovation. De värms uteslutande upp av spillvärme från  Agfa-Gevaerts närliggande industrianläggning. Det kalla vattnet går tillbaka till leveransstationen via ett underjordiskt nätverk för att värmas upp igen. Fördelarna med detta är inte bara att de boende inte släpper ut någon koldioxid, utan dessutom får de en tryggad försörjning till halva priset jämfört med vad de skulle ha behövt betala med en individuell anläggning med tanke på nuvarande energipriser.

Fyra företag och 158 bostäder är redan anslutna, och målsättningen är 300 bostäder i slutet av 2023.

En besparing på 16 000 ton koldioxid

Projektet för detta kooperativa värmenätverk som på flamländska kallas för ”Warmte Verzilverd” lanserades officiellt den 10 januari 2021 och har som ambition att på sikt spara in cirka 2 000 ton koldioxid varje år, vilket motsvarar 18,2 miljoner kilometer med bil, eller 455 varv runt jorden. Idag har de avtalat med 424 hushåll för 2026, men de undersöker utvidgningsmöjligheter av värmenätet.
”Fyra företag och 158 hus är redan anslutna, och målsättningen är 300 bostäder i slutet av 2023”, förklarar Willem Eykens, projektchef på Actemium Belgien (VINCI Energies). Han deltog i projektet som partner till expertföretaget Kelvin Solutions, som är specialiserat inom värmeåtervinningsprocesser, tillsammans med det kooperativa medborgarenergisamarbetet ZuidtrAnt-W och den gröna energileverantören Ecopower.

Den valda lösningen bestod av att bygga en central distributionsstation med pumpar, ventiler, instrumentering, värmeväxlare och en bufferttank för att skapa ett primärt och ett sekundärt kretslopp.

Den primära kretsen utgår från fabrikens existerande värmenät och den sekundära kretsen passerar genom värmeväxlarna och fram till bufferttanken. Från denna bufferttank distribueras det uppvärmda vattnet till understationerna som försörjer nätets olika förbrukare. I samarbete med företaget som utförde den mekaniska uppbyggnaden av processanläggningen, ansvarade Actemium för eltekniken, dess konstruktion, automation och driftsättning.

08/09/2022