Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Nära Antwerpen omvandlar ett samarbetsnätverk industriell spillvärme från en Agfa-Gevaert-fabrik för uppvärmning av bostäder. Den övergripande kontrollen i detta innovativa projekt för värmedistribution i nätet säkerställs av Actemium, som ansvarar för automation, (fjärr)visualisering, elteknik, konstruktion av elpaneler och driftsättning av anläggningen.

Tänk om den energi som strömmar ut från fabriker skulle kunna användas till att värma upp våra hem istället för att värma upp planeten? Återvinning av spillvärme är faktiskt en av de mest lovande lösningarna för att ta sig an klimatutmaningen. Spillvärme är den energi som inte används under en industriell process och som avges till omgivningen i form av värme. Men om vi samlar den i ett värmenät skulle den kunna användas till uppvärmning av bostäder i närheten som centralvärme, men på stadsdelsnivå.

Exempelvis är ”Warmtenet Mortsel/Edegem” en ny miljövänlig stadsdel på gränsen till kommunerna Mortsel och Edegem söder om Antwerpen i Belgien, där denna innovation används till stor nytta för bostäder och företag. De värms upp med spillvärmen från skorstenarna på Agfa-Gevaerts industrianläggning i närheten. Det kalla vattnet strömmar tillbaka till leveransstationen via ett underjordiskt nät för att återuppvärmas. Fördelarna med detta är att de boende inte släpper ut någon koldioxid samtidigt som de får en tryggad försörjning till en kostnad som är 50 procent lägre än vad de skulle ha haft med en individuell anläggning enligt de aktuella energipriserna.

Fyra företag och 158 bostäder är redan anslutna, och målsättningen är 300 bostäder i slutet av 2023.

En besparing på 16 000 ton koldioxid

Tidigare hade Agfa-Gevaert investerat i kraftvärmeverk för kombinerad värme- och elproduktion (CHP, Combined Heat and Power), men spillvärmen hindrade användningen av dem. Industriföretaget kunde inte förbruka all spillvärme för sina egna behov och att kyla ner den med hjälp av kyltorn skulle ha varit miljömässigt oansvarigt.

Projektet för detta kooperativa värmenätverk kallas på flamländska för ”Warmte Verzilverd” och lanserades officiellt den 10 januari 2021. Målsättningen är att på sikt spara in cirka 2 000 ton koldioxid varje år, vilket motsvarar 18,2 miljoner kilometer med bil, eller 455 varv runt jorden.

424 bostäder har redan avtal för 2026 och utbyggnader av det här värmenätet håller på att klarläggas. Fyra företag och 158 bostäder är redan anslutna, och målsättningen är 300 bostäder i slutet av 2023”, förklarar Willem Eykens, projektchef på Actemium Belgien (VINCI Energies) som deltog i projektet som partner för expertföretaget Kelvin Solutions, vilka är specialiserat inom värmeåtervinningsprocesser, tillsammans med medborgarnas energikooperativ ZuidtrAnt-W och Ecopower, leverantören av grön energi.

Den valda lösningen bestod i att bygga en central distributionsstation med pumpar, ventiler, instrumentering, värmeväxlare och en bufferttank för att skapa ett primärt och ett sekundärt kretslopp. Den primära kretsen utgår från fabrikens kraftvärmeverk och den sekundära kretsen passerar genom värmeväxlarna och fram till bufferttanken. Från denna bufferttank distribueras det uppvärmda vattnet till understationerna som försörjer nätets olika förbrukare. I samarbete med företaget, som utförde den mekaniska uppbyggnaden av processanläggningen, ansvarade Actemium för eltekniken, dess konstruktion, automation och driftsättning.

08/09/2022