Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

För nyöppnade World of Wine, i Portugal, har Axians inrättat en teknisk plattform för övervakning och analys av besökarbeteenden.

Över 30 000 m2, nio restauranger, barer, sex museer, butiker, en vinskola, en permanent utställningshall och flera evenemangsområden… World of Wine (WoW) i Porto i Portugal som invigdes i slutet av juli 2020 är en av de största turistattraktionerna som öppnats i Europa i år.

WoW, som sysselsätter 350 anställda och har kostat cirka 100 miljoner euro i investeringar, är ett vinturismprojekt beläget i det historiska distriktet Vila Nova de Gaia, den centrala punkten för portvinsindustrin.

Då initiativtagarna till projektet var angelägna om att få bästa möjliga avkastning på sina investeringar bad man Axians Portugal att inrätta ett system som gör det möjligt att följa besökarnas beteende så nära som möjligt.

Hur och när köper och använder kunden en biljett? Vad upplever kunden på World of Wine? Hur mycket tid tillbringar kunden där? Vilka museer och områden lägger kunden mest tid och pengar på? Vilken är kundens totala ARPU (genomsnittlig intäkt per användare) för biljetter, mat och dryck, merchandising och evenemang?

”Målsättningen är att kunna fatta välgrundade beslut avseende strategier, åtgärder som behöver vidtas och områden som kan förbättras.”

Svaren på alla dessa frågor ska erhållas med hjälp av den tekniska plattform och det dataanalys- och visualiseringsverktyg som tagits fram av Axians Portugal i samarbete med Longo Plano som är specialiserat på system för videoövervakning, personräkning och tillträdeskontroll. Lösningen ska också kunna ge en bedömning i nära realtid av WoW:s driftskostnader såsom energi, assistans, underhåll och renhållning.

”Slutmålet är inte bara att analysera utvecklingen av dessa indikatorer, utan framförallt att kunna fatta välgrundade beslut avseende strategier, åtgärder som behöver vidtas och områden som kan förbättras”, förklarar João Deusdado, Lead Consultant för IT-omvandlingar på Axians Portugal.

Tre parallella projekt

Axians Portugal är engagerade i detta uppdrag sedan mars 2019 och har genomfört tre projekt parallellt – ett konsultprojekt (definiering av den funktionella arkitekturen och den tekniska referensarkitekturen som slutfördes i december 2019), ett arbete med integrering och implementering av tekniken (som är i slutfasen av implementeringen med en övervakningstjänst för de närmaste tre åren) och slutligen utformningen av en instrumentpanel, ”Dashboard & Analytics” (hantering och analys av data och resultatindikatorer, vilken är under utförande).

Dashboard & Analytics-projektet avseende datahanteringen bygger på införandet av en data- och lagringsinfrastruktur via en offentlig molnleverantör. Detta kräver att man först identifierar projektets viktigaste datakällor och integrerar dem i datahanteringslösningen”, förklarar João Deusdado.

För konsulten på Axians Portugal är det detta Dashboard & Analytics-projekt som är det mest strategiska: ”Genom att definiera nyckeltal för varje verksamhetsområde eller affärsenhet har man kunnat skapa och utveckla instrumentpaneler på en dedikerad plattform som i realtid ger en sammanhängande analys av alla verksamheter.”

11/02/2021