Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Actemium Electro har fått i uppdrag att elektrifiera en Saint-Gobain gipsfabrik som körts på naturgas. Detta leder till en lägre energiförbrukning, mindre utsläpp och större produktion.

Gyproc Saint-Gobain-fabriken i Fredrikstad i Norge ska reducera sitt koldioxidavtryck genom att elektrifiera produktionen.

Den gröna industriella omställningen kräver en radikal omvandling av processer. I Norge arbetar Gyproc Saint-Gobain med detta genom att omvandla sin fabrik i Fredrikstad, en hamnstad belägen i södra delen av landet, för att göra den till den första fabriken i världen som producerar gipsskivor med låg koldioxidförbrukning.

När arbetet är klart 2023 kommer fabriken att minska sina årliga koldioxidutsläpp med över 23 000 ton och sin energiförbrukning med 30 procent per producerad enhet. Detta samtidigt som de ökar sin produktionskapacitet med 40 procent.

Prestationen är möjlig tack vare elektrifieringen av fabriken. Elförsörjningen kommer att ersätta den naturgas som för närvarande används för bränning och torkning av gipsskivor.

För att kunna leverera tillräckligt med el till fabriken när energiförbrukningen ligger på cirka 240 GWh per år, vilket motsvarar cirka 20 000 norrmäns förbrukning, kommer två nya elanläggningar att byggas. Dessa är utrustade med totalt sju transformatorer.

Schemat är tight. Allt arbete med utbyte av utrustning ska vara klart på bara fem veckor.

För Saint-Gobain är detta ett strategiskt pilotprojekt och början på en grön omställning av ett sjuttiotal fabriker av denna typ som drivs av koncernen runt om i världen.

Tight schema

Actemium Electro fick i uppdrag att elektrifiera fabriken.

”I samarbete med Omexom ansvarar Actemium Electro Sarpsborg för högspänningsdelen i projektet. Vi samarbetar även med Krogseth AS som är vår partner för HVAC-utrustning [värme, ventilation och luftkonditionering]”, säger Jon Ottar Ellefsen, företagschef för Actemium Electro AS.

Företagets insatser täcker alla hög- och lågspänningsarbeten på platsen samt leverans av huvudskåp, ledningar och all elektrisk infrastruktur i projektet.

Vi utför även all belysning, branddetektering, kabeldragning av alla ledningar till motorer och frekvensomvandlare samt instrumentering och övervakning”, förklarar Jon Ottar Ellefsen.

Den största utmaningen blir att hålla deadlines.

Schemat är tight. Under vintern kommer vi att ta bort all utrustning och ledningar från den gamla fabriken för att därefter installera ny utrustning som är anpassad till anläggningens elektrifieringsprocess. Arbetet ska vara klart på bara fem veckor,” betonar chefen för Actemium Electro AS.

Utifrån denna erfarenhet hoppas Actemium kunna delta i omvandlingen av andra fabriker med tillverkning av gipsskivor inom Saint-Gobain-koncernen runt om i världen.

16/03/2023