Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Meva Energy omvandlar restprodukter av biologiskt ursprung till förnybar gas för industriellt bruk i stället för gas av fossilt ursprung. Actemium deltar aktivt i genomförandet av detta industriella projekt för minskade koldioxidutsläpp i industrin.

År 2021 meddelade Meva Energy, att företaget tecknat ett avtal med den italienska hygien- och hushållspapperstillverkaren Sofidel om uppförande av en förgasningsenhet. I maj 2023 kommer det svenska företaget, som är specialiserat på tekniska förfaranden inom termokemi, förgasning och rening av syntesgas, att lansera effektiv produktion av förnybar syntetisk biogas vid Sofidels produktionsanläggning i Kisa, en kommun 250 km söder om Stockholm.

Som en av världens ledande aktörer inom sin bransch med varumärken som Regina, Softis, Sopalin, Le Trèfle och Florex kommer Sofidel att ha förnybar energi direkt tillgänglig på sin produktionsplats för torkning av tissue. Denna lösning kommer att göra det möjligt att minska koldioxidutsläppen med 8 500 ton per år jämfört med det nuvarande koldioxidavtrycket, som härrör från förbrukningen av LPG (flytande naturgas).

Lösningen som utvecklats och installerats för Sofidels anläggning kommer att göra det möjligt att minska koldioxidutsläppen med 8 500 ton per år. En ytterligare minskning på 1 800 ton per år är möjlig genom användning av sekundärt biokol som kolsänka.

Ursprunget till den effektiva energiproduktion utgörs av tekniken som utvecklats av Meva Energy och som omvandlar rester av biologiskt ursprung, såsom sågspån, till förnybar gas. Intresset för detta koncept är tvåfaldigt, eftersom det möjliggör produktion av förnybar energi på samma kostnadsnivå som gas av fossilt ursprung, samtidigt som biokol (eller vegetabiliskt kol) genereras, vilket är ett ämne, som förbättrar markens fysikaliska egenskaper.

Actemiums nyckelroll

Actemium Sverige har genom enheterna Actemium Engineering, Actemium Automation och Actemium Electro spelat en viktig roll i konstruktionen och utvecklingen av denna biogasenhet.

”Meva Energy skötte hela teknikdelen internt. Actemium Engineering anslöt sig i januari 2022 för att övervaka igångsättningen och verifieringen av automatiseringen av projektet”, förklarar Mats Weilenmann, Senior specialist på industriell automation på Actemium Engineering.

”Men det var Actemium Automation och Actemium Electro som säkerställde genomförandet av projektet”, tillägger han. Actemium Automation tog hand om all programmering och automatisering av styrsystemet för energilösningen samt igångsättningen av styrsystemet på plats och övervakningen av systemet. Actemium Electro producerade och levererade alla kopplingsskåp.

Synergin mellan Actemiums olika enheter är resultatet av nära samarbete under flera år, vilket gjort det möjligt att skapa en dynamik av utbyte med Meva Energys arbetslag, som kan lösa alla tekniska problem, som denna helt nya energilösning innebär.

Ett annat projekt med IKEA i Polen

Dessutom positionerar Actemium sig på nästa projekt inom svensk deeptech. Det sistnämnda företaget arbetar med konstruktionsfasen för ett kraftverk  vid IKEAs största tillverkningsanläggning i Zbaszynek i Polen, för att reducera koldioxidutsläppen med uppskattningsvis 20 000 ton per år.

Genom att installera sin lösning direkt där träresterna uppkommer, erbjuder Meva Energy ett helt cirkulärt och decentraliserat energisystem med mycket låga luftföroreningsnivåer.

17/07/2023