Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

I kärnan av den digitala omvandlingen och med ökningen av data och molntjänster, är ICT-systemen de ledande leverantörerna av skräddarsydda modulära lösningar.

När det handlar om infrastruktur, byggnader, kontor och smarta städer med mera är modularitet för tillfället den mest smidiga – och ofta den mest effektiva – lösningen på organisatoriska och energirelaterade utmaningar. Man kanske inte spontant förknippar ICT-tjänster med flexibilitet och skräddarsydda lösningar, men faktum är att just dessa faktorer utgör själva kärnan i all verksamhet inom ICT-sektorn.

Oavsett om man pratar om lagring i molnet eller dataarkitektur, har företagsvärldens IT-system bemästrat utformningen och implementeringen av flexibla och modulära lösningar.

Och oavsett om det är för privat bruk, offentligt bruk eller kanske en blandning av båda så erbjuder molnet flexibilitet, hög prestanda och snabb respons. ”Molnmiljön är i slutändan en resurs som du använder efter behov, precis som vatten eller el. Ur den synvinkeln är molnet oerhört anpassningsbart”, konstaterar Hermann Dupré, Global Business Development Manager – Cloud & Datacenter på Axians, VINCI Energies expertvarumärke inom ICT.

Denna flexibilitet är väsentlig för alla företag som snabbt vill anpassa sig till förändringar i sin affärsmiljö. ”Det offentliga molnet, med en nästan oändligt stor infrastruktur, gör det möjligt att snabbt kunna erbjuda nya tjänster till en lägre kostnad. Det privata molnet erbjuder däremot möjligheten att höja säkerheten genom att internalisera vissa infrastrukturer kopplade till kritiska data”, säger Hermann Dupré.

Ett moln byggt av tillgångar

Molnet har alltså först och främst ett tydligt kommersiellt värde. Möjligheten att snabbt kunna anpassa sina tjänster för att möta kundernas krav är en konkurrensfördel. Molnets flexibla natur gör det också enklare att distribuera nya lösningar. Detta gör det möjligt för företag att snabbt testa idéer på marknaden, samla in feedback och göra nödvändiga ändringar för att möta kundernas behov.

”För en e-handelskund som specialiserat sig på försäljning av köksredskap har vi kopplat samman deras privata moln och det offentliga molnet, för att kunna absorbera överskottet av deras säsongsbundna aktiviteter”, säger Hermann Dupré.

Molnet kan alltså även erbjuda ekonomiska fördelar. Utöver besparingarna som görs när man bara använder IT-infrastruktur och resurser efter de aktuella behoven, så sparar molntjänsterna också in arbetstid, vilket minskar företagets utgifter ännu mer. För sin klient KPMG har Axians installerat ett hybridmoln med automatiseringsverktyg som gör att företaget kan integrera och erbjuda sina kunder en ny tjänst hela fem eller sex gånger snabbare än tidigare.

ICT-systemen har bemästrat utformningen och genomförandet av flexibla och modulära lösningar.

Men molnet har ännu fler fördelar. Det bidrar till smidigare processer. Flexibiliteten förbättrar dessutom produktiviteten hos företagets anställda genom att underlätta bland annat distansarbete.

Även VINCI Energies själva använder molnet. ”Projektet ”Safe Place”, utvecklat av Axians sedan början av 2020, är värd för alla VINCI Energies affärsapplikationer i Frankrike genom ett hybridmoln som är anslutet till Microsoft Azure, vilket gör det möjligt att effektivisera alla informationsutbyten samtidigt som koncernens säkerhetsstandarder respekteras”, förklarar Hermann Dupré.

Hermann diskuterar också möjligheterna med Virtual Desktop Infrastructure (eller DaaS) som via molnet gör att anställda utan en dedikerad jobbdator kan ansluta en enhet till företagets nätverk på ett säkert sätt. Kort sagt är molnet det perfekta exemplet på en modulär lösning.

Mot en anpassningsbar dataarkitektur

Ett annat ICT-område där flexibilitet är avgörande är dataekonomi, som blivit en central beståndsdel i digitaliseringen. Mer och mer data är i omlopp och lagras i traditionella databaser eller Big Data-plattformar, molnapplikationer och enkla interna filer, men också på bloggar, sociala nätverk och så vidare.

Dessa många informationssilos är svårhanterliga och komplexa att integrera. Men idag har alla företag och organisationer förstått vikten av att hantera och utnyttja dessa enorma informationsmängder på ett optimalt sätt. De har förstått att det finns ett potentiellt stort kommersiellt värde som kan förbättra deras verksamhetsprocesser och beslutsprocesser.

Tyvärr klarar dagens datasystem inte längre arbetsbelastningen. De har inte utvecklats för dagens intensiva datahantering och måste därför uppgraderas, byggas ut och anpassas. Men de nödvändiga förändringarna av dessa system kan vara både kostsamma och tidskrävande. Och i en konkurrensutsatt miljö är tiden ofta en viktig, eller till och med avgörande faktor.

Företagen behöver därför ha IT-system med en modulär, anpassningsbar och utbyggbar arkitektur. Med andra ord, system som enkelt kan modifieras och utökas.

“Dessa skalbara arkitekturer finns”, säger Alexander van Helm, lead architect på Axians Business Analytics. ”Med hjälp av tekniker som s.k. data lakes, data vault-modellering, mikrotjänster, moln, datavirtualisering eller Data Warehouse Automation kan dessa anpassningsbara arkitekturer hantera massiva arbetsbelastningar och snabbt utvecklas efter behov.”

Med en dataarkitektur som är enkel att extrahera och ersätta blir det lättare att anpassa IT-systemen i fas med företagets utveckling. Enligt Alexander van Helm finns en enorm efterfrågan efter dessa tjänster inom finanssektorn.

Digitaliseringen utvecklas ofta snabbast i miljöer som förändras snabbt. Modulära IT-lösningar kommer med all sannolikhet att vara den bästa lösningen som gör det möjligt för ICT-systemen att hålla jämna steg med företagens allt snabbare utveckling.

17/12/2020