I Schweiz har två verksamheter inom VINCI Energies installerat ett system med lasermarkering för hålborrning i byggnader, vilket förbättrar både kvalitet och säkerhet.

Fram tills nyligen, när till exempel kabelvägar skulle borras eller när hål skulle borras i elektriska apparater före montering på byggarbetsplatser, var operatörer tvungna att manuellt mäta och markera punkterna att borra med borrningsverktyget. Man följde ritningar på pappersark och markerade sedan manuellt användbar information på väggar och tak.

Det här traditionella sättet att arbeta hade sina nackdelar. Att manuellt avläsa avstånd kunde leda till misstag och ibland satte det operatörerna i fara när de tvingades arbeta på höga höjder med mätningsredskap för att göra sina beräkningar. Men genom ny teknik som kombinerar digital kartläggning och laser har man kunnat modernisera sig.

”Det är säkrare för operatörerna och laser garanterar också mer precision”, säger Philippe Kohli på Actemium Schweiz (VINCI Energies), som har implementerat systemet i elektriska studier.

”Det är säkrare för operatörerna och laser garanterar också mer precision”

Tillsammans med Etavis har Actemium (VINCI Energies), tack vare den kunskap företaget har inom BIM, kunnat skapa och prova ett system med laser i en ny industriell byggnad.

”Målet var att öka effektiviteten och förbättra kvaliteten på arbetet”, säger Philippe Kohli.

Efter att laserverktyget prövats beslutade sig båda företagen för att använda tekniken i projektet. Etavis utbildade sina tekniker och installerade de applikationer som behövdes för att koppla lasern till Actemiums digitala visualiseringsverktyg

Det bästa med BIM

På byggarbetsplatsen installeras ett laserhuvud på ett trebensstativ. Lasern styrs via en surfplatta som är kopplad till byggnadens digitala kartläggning. Markeringspunkterna definieras på en digital bild av föremålet som ska sättas ihop och informationen skickas sedan till lasern via det digitala verktyget. Laserstrålen markerar sedan de exakta målpunkterna på väggar och tak. För varje föremål bestäms referenspunkter i förväg.

Alla identiska föremål som är en del av den digitala bilden får automatiskt samma markeringsmålpunkter. Det är inte längre nödvändigt att manuellt definiera varje hål i modellen.

”Tack vare dessa verktyg som sammanför laserteknik med det bästa av BIM blir felaktiga markeringar något som tillhör det förflutna”, konstaterar Philippe Kohli.

10/09/2020