Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Baserat på BIM-modellen i byggsektorn är PIM, eller Plant Information Model, en digital modell som möjliggör att samordna de olika aktörerna som är involverade i utvecklingen och driften av en fabrik. I spåren av fordons- och flygindustrin har processindustrin nu tagit konceptet i bruk.

Med BIM (Building Information Modeling) har datamodellering blivit normen inom byggnads- och tjänstesektorn. Industribranschen har sin motsvarighet för att designa fabriker i 3D. PIM (Plant Information Model), som med fördel ersätter 2D-planer, samlar alla fysiska, tekniska och funktionella egenskaper hos en industrianläggning i en digital modell.

Med hjälp av PIM erhåller “alla yrkeskategorier samma informationsnivå”.

De olika intressenterna – arkitekt, civilingenjör, ledare, integratör, etc. delar alltså samma vision av strukturen, från design till driftsättning.

“Alla parter erhåller alltså samma nivå av information”, säger Antoine Béron, Brand Business Development Director på Actemium, VINCI Energies globala varumärke inom industriella lösningar. Även den minsta modifieringen i en utrustning blir synlig för samtliga intressenter.” Denna samarbetsmetod eliminerar ett stort antal källor till fel och missförstånd. PIM är en fabriks levande minne genom att möjliggöra spårning av alla de förändringar som har skett sedan uppförandet, vilket garanterar förvaltningen av anläggningstillgångarna under hela livscykeln. Denna spårbarhet av versionerna hjälper till att förstå olika motiv varför en produktionslinje eller verkstad byggdes på det ena eller andra sättet. Spårbarheten är särskilt viktig och användbar för känsliga industrier såsom läkemedel-, hälso-, livsmedel- eller försvarsindustrin.

PIM är inte bara en digital plattform. Den består även av en metodik och tillhörande processer. Detektering av en avvikelse visas visuellt på den aktuella sensorn, vilket underlättar för att vidta de åtgärder som behövs. Verktyget för beslutsstöd, som utgör det första steget i implementeringen av den digitala tvillingen, gör det också möjligt att med PIM utveckla olika scenario för underhåll och utveckling av tekniska installationer, såsom ändringar i produktionslinjen och att utvärdera dess inverkan på befintlig infrastruktur. “Denna fullständiga projektion gör det möjligt att minimera negativa effekter av förändringar rörande teknik, ekonomi eller planering”, fortsätter Antoine Béron. “Låt oss även tillägga det faktum att PIM förbättrar produktiviteten genom att tillåta de olika funktionerna i organisationen (teknik, underhåll, drift etc.) att kunna använda ett enda och gemensamt verktyg.”

 

En digital tvilling för utbildning av medarbetarna hos EDF

Tack vare alla sina styrkor har PIM blivit allt mer vanligt förekommande. Medan tillverkningssektorn, särskilt fordons- och flygsektorn, tidigt tog sig an konceptet, har nu även processindustrierna inom kemi, energi och vattenrening börjat använda PIM i allt större utsträckning.

Actemium deltar i två projekt som bekräftar denna trend. Det första är uppförandet av en ny anläggning för energiåtervinning (UVE) i Ivry-sur-Seine som kommer att ersätta den nuvarande förbränningsanläggningen för hushållsavfall 2023. En del av den har bevarats och digitaliserats för att implementeras i PIM på den nya anläggningen.

Det andra projektet är det franska vattenkraftverket i Romanche-Gavet, nära Grenoble i Rhônedalen. EDF använder PIM för att driva detta vattenkraftverk, men även för att utbilda sina medarbetare innan de börjar arbeta på anläggningen. De är utrustade med 3D-hjälmar och besöker lokalerna virtuellt. PIM gör det även möjligt att skapa 3D-filmer för att marknadsföra anläggningen.

För Antoine Béron skulle den “heliga graalen” hos PIM vara att hantera fjärrstyrningen av en avlägsen fabrik tack vare den digitala tvillingen. Detta innebär dock att operativa data tas utanför anläggningen, vilket är en känslig fråga.

11/03/2021