Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Från konstruktion till underhåll – tillämpningarna av virtuella kopior av en produkt eller utrustning blir allt fler i Industri 4.0. Actemium, som är specialist på industriella processer, står nu inför omvandlingen.

Enligt forskningsföretaget MarketsandMarkets, förväntas marknaden för digitala kopior växa från 6,9 miljarder dollar år 2022 till 73,5 miljarder dollar år 2027. Dessa virtuella kopior av ett föremål, en produkt, en utrustning eller en process betraktas nu som nyckelelement i Industri 4.0. Sektorerna som använder dem idag och som även kommer att göra det i bredare utsträckning i framtiden, är fordons-, energi-, el-, flyg- och försvarsindustrin.

Bland fördelarna med digitala kopior är den mest uppenbara det faktum att arbetslag, vars medlemmar är utspridda i olika länder, kan arbeta tillsammans.

”Mer allmänt har digitala kopior fördelen att de erbjuder en mängd olika tillämpningar inom industriområdet, vilka täcker hela livscykeln för en produkt, utrustning eller anläggning”, understryker Thomas Hoffmann, affärsutvecklingschef på Actemium, VINCI Energies varumärke tillägnat industriella processer.

En produkts hela livscykel

”Detta koncept kommer in under konstruktionen och framtagningen. Det gör det möjligt att pröva programvaran för datorer virtuellt eller för vissa delar av en utrustning”, förklarar Thomas Hoffmann. ”Det är också användbart för att utbilda användarna av en maskin eller av en anläggning redan innan den tas i drift. De digitala kopiorna underlättar också genomförandet av lösningar för förebyggande underhåll. I framtiden kommer de att göra det möjligt att justera maskinen enligt de deformationer som observerats på föremålet som den producerar under användningen.”

”Den digitala kopian är ett sätt att involvera kunden mera men också slutanvändarna mer i utformningen av ett projekt.”

Andra tillämpningar av digitala tvillingar finns inom områden som hantering av kvalitet eller av försörjningskedjan, minskning av projektledtider eller styrning av energiförbrukning och till och med optimering av demontering och återvinning av utrustning.

Framgångar för Michelin och en viktig aktör inom avfallsåtervinning

”Som samordnare styr Actemium hela den industriella processen, från dataarkitektur via IoT – i kärnan i detta virtualiseringskoncept – till IT-delen med Axians, ett annat VINCI Energies-varumärke, för att säkerställa transport, lagring och säkerhet för data. Vi har därför mycket goda förutsättningar att mata och driva en digital kopia”, menar Thomas Hoffmann.

För en kund inom läkemedelsindustrin har Actemium presenterat en omfattande 3D-översikt över en framtida anläggning för att kunna mäta de olika effekterna bättre, och genom att låta operatörerna vara med.

För Michelin har företaget konstruerat den digitala kopian av ett robotkomplex, som installerades i början av produktionslinjen för att hantera gummirester och validera säkerhet, program samt mekaniska delar.

Som en del av installationen av ett transportband för en stor aktör inom avfallsåtervinning presenterade Actemium dessutom en demonstration av projektet med 3D-glasögon åtföljda av virtuella tester.

”Den digitala kopian är ett sätt att involvera kunden mer men även slutanvändarna mer i utformningen av ett projekt och därmed göra det lättare att få dem att anta den, medan riskerna i samband med den fysiska installeringen av utrustningen eller anläggningen, ergonomiska problem och hanteringen av produktions- och underhållsprocesser minskas”, sammanfattar Thomas Hoffmann.

12/01/2023