Logistik spelar en nyckelroll i den otroliga utvecklingen av e-handeln under de senaste åren. Covid-19-krisen har med sina nedstängningar och utegångsförbud fått en hel sektor att förnya sig och komma närmare sina slutkunder för att bli ännu mer responsiva.

Under 2020 uppgick onlinehandeln i världen till 1,4 biljoner euro. En astronomisk siffra som återspeglar utvecklingen av konsumtionsmönstren under de senaste åren, med en kraftig uppgång sedan COVID-19-krisens början vilket satte press på en nyckelaktivitet inom denna sektor, nämligen logistiken.

De främsta aktörerna i denna revolutionerande utveckling är nämligen logistiker, IT-specialister och tekniker. Och deras roll är att optimera leveranstiderna samtidigt som man upprätthåller bästa möjliga servicekvalitet. 

Idag är det främsta kriteriet för våra kunder inte längre bara priset utan även leveranstiden

Storskalig detaljhandel, konfektionskläder, förlagsprodukter, hushållsapparater, IT-verktyg och datautrustning … Över hela världen används nu detta distributionssätt i nästan alla branscher.

”Antalet levererade paket ökade med 30 % under 2020, jämfört med en tillväxt på bara 8 till 10 % under de senaste fem åren. Likafullt bevittnar vi nu en stadig uppgång på vår marknad och kan inte se någon avmattning”, säger Nicolas Jaffeux som är chef för Actemium Lyon Logistics. Och trenden är långt ifrån att ebba ut.

Nyckelordet vad gäller logistik i kristider är responsivitet. Responsivitet i applikationer, hos leverantörer i direktkontakt med kunder och i logistikanläggningar där full aktivitet pågår.

Dessa ultramoderna anläggningar poppar upp överallt. I Frankrike till exempel där e-handeln har uppnått en omsättning på 112 miljarder euro enligt FEVAD – det franska förbundet för e-handel och distansförsäljning – hanterar man i dessa anläggningar mellan 20 000 till 200 000 paket per dag.

Acceleration och närhet

För att öka genomströmningen i lagren installeras eller renoveras sorteringsutrustning och transportbanor, även detta på rekordtid. ”I dag är det främsta kriteriet för våra kunder inte längre bara priset utan även leveranstiden. Där vi tidigare hade 12 veckor har vi nu 6!” säger företagschefen.

Som en följd av denna kamp mot klockan anlitar logistikföretagen lokala företag för att korta ner hanterings- och leveranstiderna. ”Vi ser nu en återfokusering på det lokala eftersom våra kunder behöver våra medarbetare snabbt för att montera maskinerna hos dem”, påpekar Nicolas Jaffeux.

En annan märkbar förändring är att företag som Actemium Lyon Logistics med verkstäder på 5000 m² själv konstruerar och tillverkar transportbanorna som transporterar laster från en punkt till en annan i lagerlokalerna. Det finns inte längre något behov av att införa ”startklara” system då dessa tillverkas nära logistikanläggningarna.

Tre uppdrag för data

Tillväxten i onlinehandeln och logistiksektorn bygger på datahantering. Bokningssajter, spårning av paket, webbplatshantering etc. har ökat lavinartat. ”Medan sektorn ursprungligen bestod av automationsingenjörer och mekaniker har den utvecklats till att bli ett centrum för IT-specialister som samlar in, sorterar och använder dessa data. Som ett exempel på detta är 25 av våra 120 anställda IT-specialister”, säger Nicolas Jaffeux. 

Första uppdraget: Spårbarhet. Kunder, varuleverantörer och tjänsteleverantörer vill kunna lokalisera paketet för att betala för det eller fakturera det till rätt pris. Vikt- och volyminformation kompletterar informationen i traditionella streckkoder.  

Andra uppdraget: Standardisera arbetsmetoder och förutse haverier. Ny specifik programvara tas fram för att övervaka produktionen i realtid – genomströmning, avvisningsgrad, spårbarhet – samtidigt som denna information sänds till kunderna.

Tredje uppdraget: Automatisera arbetsmoment. Nya hälsoregler relaterade till COVID-19 – fysisk distansering, bärande av munskydd – har tillkommit för att begränsa riskerna för smitta, och man är även mån om att minska riskerna för belastningsskador.

Denna nya situation har lett till en mekanisering av vissa utsatta arbetsmoment. ”Automatiskt styrda fordon är verkligen en av de stora innovationerna för framtiden. Dessa kan avlasta logistikarbetarna och ökar flexibiliteten i lagerlokalerna. Denna marknad skulle kunna uppgå till 300 miljarder dollar under decenniet 2030–2040.

Vår utmaning just nu, avslutar Nicolas Jaffeux, består i att använda dessa data och dessa nya teknologier för att minska vår och våra kunders koldioxidpåverkan.

17/05/2021