Byggnadsbranschen ansågs länge inte vara nyskapande men nu integrerar den allt mer innovativ teknik. Den här påskyndade utvecklingen leder till att byggnads- och maintenance-branscherna rekryterar och utbildar ny kompetens.

BIM (Building Information Modelling) manager, tekniker specialiserade på byggnader med låg energikonsumtion, förvaltare av kontrakt med bättre energiprestanda, installerare av smarta lösningar, utrymmeplanerare: de nya yrkesgrupperna multipliceras inom byggnads- och maintenance-branscherna som utvecklas snabbt under trycket från den digitala tekniken. Samtidigt måste mer traditionella, existerande yrkesgrupper – murare, värmespecialister, elektriker – anpassa sig till den nya tekniken (nätverk, IoT) som numera är en del av värmeelement, luftkonditioneringsapparater och belysning.

Den här dubbla utvecklingen berör både tjänsteyrken och tekniskt underhåll (eller facility management). « Hospitality management, till exempel, ger företag hotellindustrins kvalité på tjänster samt gemensamma arbetsplatslösningar i högsta klass. 2017 förvärvade VINCI Energies företaget Opal i syfte att följa denna trend. Opal är ett företag som sätter hospitality managers till kunders och byggnaders boendes förfogande », beskriver Philippe Conus, direktör för märket VINCI Facilities.

Rent tekniskt har digitaliseringen lett till allt mer komplexa system för att styra byggnader. BIM har till exempel skapat nya funktioner som gör att kunden är med under skapandet av den digitala mallen som ligger till grund för byggnadens nyttjande. « Gällande skapandet är ofta BIM managers fokuserade på 3D-perspektivet. Under verkställandefasen finn det en mycket viktig dimension som går via en datauppgiftsbas och det är nytt », förtydligar David Ernest, direktör för innovation på VINCI Facilities.

Tre nya kompetensområden har identifierats runt BIM: skapande och berikande av den digitala mallen, administration kring mallen (vem som har tillgång till den, hur uppgifter skyddas), underhåll av mallen (uppdateringar av olika egenskaper). « Saint-Gobain introducerade nyligen denna senaste kompetens i ett anbudsförfarande », exemplifierar Philippe Conus.

Ad hoc-utbildningar

Efter den digitala mallen följer nästa fas, nämligen den att bygga en smart byggnad. Den tekniska förvaltningen av byggnader (GTB, gestion technique des bâtiments) och dess styrningssystem för installationer och infrastrukturer måste också integrera digitaliseringen i sina processer. « GTB närmar sig allt mer IT-världen, noterar David Ernest. Vi närmar oss IP-nätverk (Internet Protocol) när vi utrustar byggnader. ». Nätverk och digitala apparater som producerar data och som man sedan måste nyttja och skydda därför att så fort man talar om digitala uppgifter talar man också om risk för cyberattacker (risque de cyber attaque).

I syfte att utbilda tekniker och ingenjörer skapade VINCI Facilities för ett år sedan ett institut för Facility Management tillsammans med l’Académie VINCI Energies. De första sessionerna lanserade i juni 2018 och andra kommer snart att följa. « Vi har redan utformat sex olika kurser om facility management och byggnaders energieffektivitet. Allt eftersom kommer vi att tillägga BIM, yrkes-IT, osv. », förtydligar Philippe Conus.

I väntan på att dessa utbildningar förverkligas behöver man rekrytera till de nya befattningarna. Och de talangerna är mycket eftersökta. VINCI Energies satsar på en attraktiv och innovativ image och har därmed lyckats bli fadder till en årskull på Högskolan för offentliga arbeten i Paris (ESTP).

13/12/2018