Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Uppförandet av högspänningsledningar är en pionjärmarknad, men också en källa till många olyckor. För att minska antalet arbetsolyckor inom denna sektor har Omexom i Brasilien tagit fram en utbildning för alla sina montörer, oavsett utbildningsnivå eller erfarenhet.

Omexom Transmission Lines i Brasilien är en stor lokal aktör när det gäller att uppföra relativt korta högspänningsledningar, vanligtvis mellan 10 och 100 km långa. Dessa projekt kräver i genomsnitt tio till tolv månaders arbete.

Eftersom efterfrågan är så pass stor på denna marknad ligger Omexoms utmaning i att hitta kvalificerad arbetskraft för genomförandet av dessa projekt. ”När en högspänningsledning uppförs, är det statistiskt sett i samband med monteringen av konstruktionen som de flesta allvarliga olyckor inträffar”, säger André Lamounier de Almeida, som är projektledare vid Omexom – Sisnergy Soluções e Sistemas Integrados LTDA.

Därför har Omexom Transmission Lines, med stöd av Omexom och Axians Portugal, tagit fram en heltäckande utbildning, som omfattar bland annat montering och förmontering av stolpar.

I slutet av 2023 hade 140 personer redan deltagit i utbildningen.

Denna utbildning syftar inte bara till att förmedla regler och procedurer, utan också en verklig säkerhetskultur för deltagarna, oavsett deras tidigare erfarenhet. Den syftar också till att, i en säker miljö, göra deltagarna medvetna om riskerna med detta arbete innan de befinner sig i en verklig situation.

Ett annat avgörande kriterium för utvecklingen av utbildningen har varit att göra den tillgänglig för människor med olika nivåer av läs- och skrivkunnighet, eftersom det är så situationen ser ut i Brasilien.

Denna utbildning hjälper därmed analfabeter att lättare få anställning, samtidigt som det säkerställs att alla, oavsett erfarenhets- eller utbildningsnivå, till fullo förstår det arbete som ska utföras, de risker som finns i samband med dessa arbetsmoment samt den personliga skyddsutrustning som ska bäras för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt. ”Utbildningen är främst audiovisuell, med ett fåtal skriftliga delar, som utbildarna läser upp och förklarar”, säger André Lamounier de Almeida.

150 personer ska utbildas i år

I slutet av 2023 hade 140 personer redan deltagit i utbildningen, vid tre utbildningstillfällen. ”Antalet personer, som ska utbildas, beror på hur många arbeten som ska utföras av vår affärsenhet. I år kommer vi rent konkret att utbilda omkring 150 personer, tillägger André Lamounier de Almeida.

Bland de byggarbetsplatser som utbildningen har anordnats för nämner han Umari-Riachão i delstaten Rio Grande do Norte, i Campina Grande III-Extremoz II p/ Riachão II i delstaten Paraíba och Serra do Assuruá-Gentio do Ouro II i delstaten Bahia. Tre högspänningsledningar på 230 kV vardera.


En utbildning som är öppen för hela Omexom-nätverket

Framgångarna med denna ad hoc-utbildning skulle kunna upprepas inom hela Omexoms globala nätverk. ”Vi har hittills inte hållit någon utbildning utanför Brasilien, men utbildningen finns tillgänglig på Omexom Institute och kan användas av alla Omexom enheter i vårt företagsnätverk, var som helst i världen, säger André Lamounier de Almeida.

16/04/2024