Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Genom att använda en stor mängd stålrör för prefabriceringy av brandskyddssystem med sprinkler har fabriken Uxello Fabrication-Profab kunnat förnya sig genom att hitta en lösning för produktion av stål med lågt koldioxidavtryck tillsammans med sina leverantörer.

Uxello Fabrication-Profab är en fabrik, som är specialiserad på prefabricering av brandskyddssystem med sprinkler, som är avsedda för byggarbetsplatser, som tillhör Uxello-företagen (VINCI Energies). I det franska departementet Aisne, där anläggningen är belägen omkring 10 mil norr om Paris, tillverkas och bearbetas cirka 3 000 ton stålrör varje år för detta ändamål. Stålproduktion i masugnar är en av de största källorna till utsläpp av växthusgaser.

En masugn är en industriell anläggning, som är avsedd för att samtidigt reducera och smälta metallerna i malm genom att bränna ett fast kolrikt bränsle. Vanligtvis omvandlas järnmalm till vätskeformigt gjutjärn i masugnen genom bränning av koks, som fungerar både som bränsle och reduktionsmedel. Varje ton stål ger upphov till mellan 2 och 2,5 ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar att köra omkring 1 100 mil med en bil med förbränningsmotor.

”Rör till samma pris, eller till och med billigare än traditionella produkter men med samma kvalitet och mycket miljövänliga.”

Hur kan fossila bränslen fasas ut i en verksamhet som den i Uxello-fabriken? Det är en av de frågor som är ett stort problem, som koncernens chefer måste lösa. ”Under våra diskussioner med vår leverantör ZNB (Zuid Nederlandse Buizen) ville vi finna en lösning för att minska vårt koldioxidavtryck så fort som möjligt”, berättar Nicolas Bauer som är inköpschef på Uxello France.

Återvunnet material

Diskussionerna mellan Uxello och ZNB inleddes under våren 2022 och ledde snabbt till en nydanande stålrörslösning med lågt koldioxidavtryck och som presenterades internt på Uxello i januari 2023. ”Detta nya rör är tillverkat av återvunnet material i en ljusbågsugn, som drivs med energi från vind- och vattenkraftverk och eventuellt solpaneler samt koldioxidfri vätgas för direkt reduktion av stålet, förklarar Jean-Claude De Vale, som är vd för Uxello Fabrication. Med denna metod får vi stål, som endast ger upphov till 400–700 kg koldioxidutsläpp per ton, det vill säga en 80-procentig minskning av våra utsläpp för tillverkningen av rören.

Uxello Fabrication har redan beställt 500 ton rör som producerats med denna nya metod. Leveransen var planerad till det tredje kvartalet 2023. ”Vi är ensamma i Europa och antagligen i resten av världen om att använda denna produktionsmetod med 100 procent återvunnet material. Vi är verkligen pionjärer inom detta område, när det gäller brandskydd, understryker Nicolas Bauer. Arbetet med certifieringarna, som garanterar detta förfarande pågår. Vi måste nu utveckla denna marknad och ge incitament till en starkare efterfrågan från våra Uxello-företag och från deras kunder.”

Sänkning av priserna

Även om dessa stålrör med lågt koldioxidavtryck för närvarande är cirka 20 till 30 procent dyrare än de som produceras i masugnar med fossila bränslen, har Uxello Fabrication för avsikt att snabbt sänka priset.

Leveranskedjan för dessa rör med lågt koldioxidavtryck är för närvarande beroende av två tyska företag: Salzgitter för spolarna (moderspolar av stål), som tillverkas i en ljusbågsugn och Stahl-Becker för skärning (omvandling av moderspolar till dotterspolar vid rörets utvecklade bredd). En fabrik i Italien ansvarar för att omvandla spolarna till rör.

”Vi arbetar för att minska kostnaderna och även för att ytterligare minska koldioxidavtrycket genom att förkorta kedjan hos våra mellanhänder”, avslutar Nicolas Bauer.

18/01/2024