Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Strategin för energiomställningen av den franska statens fastighetsbestånd kräver en särskild organisation hos anbudsgivarna, eftersom det rör sig om storskaliga kontrakt. VINCI Energies arbetar på denna dynamiska marknad.

Den franska statens fastighetsbestånd omfattar fler än 190000 byggnader.  Für Unternehmen, die im Bereich der energetischen Gebäudesanierung spezialisiert sind, zeichnet sich ein riesiges Auftragsvolumen mit spezifischen Charakteristiken ab. Die Business Units von VINCI Energies sind mit im Boot. Dess sammanlagda yta uppgår till omkring 94 miljoner kvadratmeter och berörs på samma sätt som alla andra byggnader av de lagliga krav som energiomställningen ställer. I France Relance-planen anslås flera miljarder euro för att uppnå en besparing på 800 GWh per år, vilket motsvarar hushållens förbrukning i en stad med 200 000 invånare.

År 2023 tillkännagav den franska statens fastighetsverk (l’Agence de gestion de l’immobilier de l’Etat, (AGILE)) en utvecklingsplan för att förse 300 yttertak och tomter med solceller för den egna förbrukningen till år 2025. Alla slags byggnader berörs: administrativa byggnader, verkstäder och lager, byggnader för utbildning och forskning, fängelser, bostadshus (polisskolor), decentraliserade servicekontor osv., förutsatt att de har en takyta på minst 1000 m2, som helst skall vara platt, med ett begränsat antal hinder (skorstenar, takfönster, takventiler) och en struktur som tål en belastning på 15 kg/m2.

”Ett nätverk av företag som specialiserat sig på solceller, laddstolpar, energisäkerhet och energieffektivitet.

Statens mål är att producera en sammanlagd maximal solcellseffekt på 1,45 GW till år 2029, vilket motsvarar 12 procent av den anlagda solcellskapaciteten i Frankrike. Denna strategi bygger på ett nationellt ramavtal, som är uppdelat i fyra geografiska områden (nordväst, nordöst, sydväst och sydöst).

En stor marknad

För de företag som specialiserat sig på fastigheters energieffektivitet finns det en stor marknad med särskilda egenskaper. VINCI Energies företag berörs.

”Först och främst adresserar VINCI Energies lösningar både energikrisen och lagstiftningskrav. Våra företag, som tar fram lösningar för byggnader, konstruerar, genomför och säkerställer solcellsanläggningarnas effektivitet genom att utnyttja möjligheterna till att installera solceller på byggnaderna. Detta minskar beroendet av traditionella elnät med hjälp av anläggningar som är lätta att uppföra. Dessutom är solceller en del av ett perspektiv på tjugo till tjugofem år, där vi tillsammans med våra kunder erbjuder underhåll för att säkerställa att dessa anläggningar kommer att fungera varaktigt”, förklarar Patrick Bortolino, som är vd för VINCI Energies.

För drygt ett år sedan inrättade VINCI Energies en särskild enhet för att kunna tillämpa arbetsmodeller i nationell skala på ett bättre sätt.

”Tanken var att upprätta ett nätverk av företag inom VINCI Energies, vilka specialiserat sig på solceller, laddstolpar (laddningsinfrastruktur för elektriska fordon), energisäkerhet och energieffektivitet. Vi identifierar nationella anbudsinfordringar och vidarebefordrar dem till nätverket VINCI Energies Building Solutions för att kunna bilda arbetsgrupper av specialister, som kan börja arbeta omedelbart. Tack vare detta tillvägagångssätt har vi kunnat uppfylla de krav som den franska staten ställer på sitt solcellsprogram”, förklarar Patrick Bortolino.

13/06/2024