Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Energiomställningen av byggnader innebär att ansvaret delas med tjänsteleverantörer som en del av ett övergripande upphandlingsavtal för offentlig verksamhet. Exempel på detta finns i Rueil-Malmaison, i västra Paris, t ex i departementet Nord med företag från VINCI Energies Building Solutions. 

Avtalsverktyget, som finns tillgängligt för byggherrar sedan den 1 april 2016, det övergripande offentliga avtalet för resultat (från franskans le marché public global de performance (MPGP))  Denna typ av upphandlingsavtal förpliktigar således att uppnå resultat, som beskrivs i form av resultatindikatorer. 

”MPGP-avtalen bygger på ett partnerskapsförhållande, där det traditionella förhållandet mellan kund och leverantör ersätts av ett konstruktivt förhållande av gemensamt ansvar och därmed förtroende”, understryker Marc Lejeune, som är MGP-projektledare på VINCI Energies. Dessa upphandlingar blir allt populärare bland lokala myndigheter som en del av handlingsprogrammen för energiomställningen.” 

Sju platser i Rueil-Malmaison 

Som en del av en flerårig plan för att renovera, underhålla och förbättra energieffektiviteten i sitt byggnadsbestånd, har staden Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) valt ett MPGP-avtal, som omfattar sju platser (sex skolbyggnader och det kommunala huvudkontoret), utvalda bland de mest energiförbrukande byggnaderna, med en sammanlagd yta på cirka 34500 m2. 

”Vi ansökte genom att engagera VINCI Energies Building Solutions arbetsgrupper kring ett konsortium bestående av sex enheter. Med vår samlade expertis av konstruktörer, byggnadsingenjörer och underhållsingenjörer föreslog vi åtgärdspaket för energieffektivisering av varje byggnad”, förklarar Marc Lejeune. 

Avtalet i Rueil har satt som mål att minska den sammanlagda energiförbrukningen på de berörda platserna med minst 30 procent under de kommande tio åren. 

”MPGP-avtalen blir allt populärare bland lokala myndigheter i samband med energiomställningen.” 

För att uppnå målet, har konsortiet valt att arbeta med alla tekniska paket, yttre värmeisolering (ITE), förnyelse av vissa ramar, LED-belysning, som styrs av byggnadsadministreringssystemet (från engelskans Building Management System (BMS)), installering av termostatventiler som också hanteras med BMS-systemet, installering av solcellspaneler och anslutning av byggnader till stadens fjärrvärmenät. Kontraktsvärdet uppgår till 16 miljoner euro.  

”Vi började med kommunens huvudkontor 2023. Åtgärderna måste uppfylla kravet på att den ordinarie verksamheten i byggnaderna måste kunna fortgå och kommer att fördelas över fyra år”, kommenterar Marc Lejeune. Båda parter har kommit överens om ett bonus-malus-system. I händelse av en straffavgift, t ex vid för hög förbrukning av värme vid 24 °C, är det operatören, i detta fall VINCI Facilities, som är ansvarig. 

Fyra högstadieskolor i Avesnois 

Samma sak gäller i departementet Nord, där ett konsortium bestående av VINCI Construction, Santerne Fluides och Cegelec Valenciennes Tertiaire, VINCI Facilities, Nortec, Projex, Avant-Propos samt Symoé har tagit hem en övergripande upphandling om energiprestanda (MGPE) för energirenovering av fyra högstadieskolor i Avesnois-regionen: Joliot-Curie och Léo-Lagrange i Fourmies, Jean-Rostand i Sains-du-Nord och Solrézis i Solre-le-Château. 

”Svaret på grupperingen tvingar alla aktörer att samlas runt samma bord för att utforma ett optimalt svar/en optimal konstruktion med hänsyn till målen – de digitala verktygen såsom videofilmer, byggnadsinformationsmodellering (BIM), osv. är mycket värdefulla här – och att föreställa sig de bästa avvägningarna enligt varandras behov och begränsningar. Men VINCI Facilities roll som drivande aktör är avgörande. Ansvaret för att uppnå målen vilar på hela koncernen, men operatören har en dominerande roll, när det gäller att se till att målen uppfylls och resultaten uppnås. Efter mottagandet av byggnaden, är det operatören som i slutändan har energiåtagandet, så att det är viktigt att operatören deltar aktivt och engagerat ända från konstruktionsfasen”, argumenterar Adrien Guyot, som är chef för energienheten, som inrättades på Santerne Fluides för två år sedan. 

Kontraktet anger tre primära mål: behaglig temperatur året runt och luftfuktighetsnivåer i skolorna; garanterad genomsnittlig energiprestanda för de fyra anläggningarna (40 % minskning i genomsnitt, inom ett intervall på plus eller minus 10 % beroende på plats); och lufttäta byggnadsskal (läckage under 1,2m3/h/m2).  

Liksom i Rueil-Malmaison har koncernen valt att vidta flera åtgärder för att förbättra energiprestanda, nämligen byte av hela eller delar av pannrummen, installering av dubbelflödesventilation i områden som bara används på dagen, installering av termostater på alla radiatorer, tillägg av mätning på alla nät och avgång för energiövervakning, genomförande av ett centraliserat BMS-system för att underlätta underhåll och kontroll av förbrukningen och ombyggnad av viss sanitetsutrustning. 

Det finns också planer på att ersätta belysningen med lysdioder och att fortsätta med fullständig isolering av byggnaderna och att byta ut snickerier. 

21/05/2024