Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Genom att kombinera projektering och byggande med drift- och underhållstjänster, skapar MGP verkliga åtaganden om energiprestanda i samtliga faser av byggprojektet.

Enligt artikel 34 i förordningen 2015-899 av den 23 juli 2015 om offentlig upphandling, ersätter globala prestationsavtal (le Marché Global de Performance (MGP)) de avtal för projektering, byggande, drift och underhåll (CREM) och byggande, drift och underhåll (REM) som tidigare fanns i lagen om offentlig upphandling.

MGPE-versionen av avtalet (globala avtal för energiprestanda) används fortfarande enbart i en liten utsträckning. MGP kan däremot bli en viktig del av renovering av byggnader. Detta är ett innovativt avtalsverktyg för energiomställning i en sektor som avger mycket växthusgaser.

Sedan 2019 är företag som har sin drift i tertiära byggnader med en yta på 1 000 m² eller mer skyldiga att vidta nödvändiga åtgärder för att bidra till det globala målet att minska förbrukningen med 60 % fram till 2050 enligt “tertiärdekretet” (dekret nr 2019-771 av den 23 juli 2019).

“MGP kommer att göra det möjligt att på ett avtalsmässigt sätt konkretisera ett energiåtagande i hela värdekedjan.”

En utmaning som är desto mer ambitiös eftersom energirenovering inte är lönsam för ägare och användare – åtminstone inte på femton till tjugo år – och eftersom det till stor del saknas stöd till den tertiära sektorn.

“För att uppnå målet med tertiärdekretet måste volymen av renoveringsarbeten multipliceras med 2,5, vilket idag gäller mindre än 2 % av byggnadsbeståndet per år. Dessutom, räcker det inte att enbart agera på operativsystemen. Vi måste också arbeta med byggnadsområdena: fasad, isolering, tak, yttre snickerier”, förklarar Aymeric Tissandier, som i maj 2021 tillträdde som chef för en ny MGP-avdelning inom VINCI Facilities Nord-Ouest Ile-de-France.

Kontraktualisera energiåtagandet från början till slut

Att koppla ihop projekterings- och byggnadstjänster med drifttjänster är själva syftet med MGP.

Inom fastighetssektorn, leder den avtalsenliga uppdelningen av tjänster – oavsett om den är kronologisk (projektledning, sedan byggentreprenad, sedan underhåll) eller funktionell (tilldelningslogik) – oundvikligen till en urvattning av ansvar, vilket gör det svårt att övervaka åtaganden och bestraffa bristande efterlevnad.

“MGP kommer att göra det möjligt att på ett avtalsmässigt sätt konkretisera ett energiåtagande i hela värdekedjan: från förprojektering till underhåll, från byggnadsarbete till tekniska system”, fortsätter Aymeric Tissandier.

Tilldelningen av tjänster sker vanligtvis i form av en konkurrenspräglad dialog, som syftar till att anpassa projektet till kundens behov. Det enda villkoret för upprättandet av en MGP är att mätbara prestationsmål fastställs i avtal, vilket blir ett riktmärke för ersättningen till tjänsteleverantörerna.

“MPGE är fortfarande i ett tidigt skede, men vi tvivlar inte på att dess intresse för energiomvandling i fastigheter så småningom kommer att göra det oumbärligt, inte bara för offentliga byggnader utan för hela fastighetssektorn”, konstaterar Aymeric Tissandier.

Det finns dock ett villkor: denna överföring av åtaganden förutsätter att marknadsaktörerna är villiga att satsa betydande resurser på utveckling av ny kompetens, särskilt inom energisimuleringsteknik och kvalitetssäkringsteknik.

18/02/2022