Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

I samarbete med Axians använder det tyska webbhotellet Windcloud en betydande stor del vindkraft för att minska sitt koldioxidavtryck. På den senaste anläggningen finns även en algplantering på taket för att fånga upp en stor del av den CO2 som den släpper ut.

På global nivå står digitala produkter och tjänster för cirka 3 % av växthusgasutsläppen, enligt de flesta uppskattningar. Datacenter väger tungt i denna energiskuld. Nästan hälften av elförbrukningen hos dessa energislukare går åt till servrarnas kylsystem som i drift avger mycket värme.

Med tanke på klimatsituationen, hur kan detta koldioxidavtryck minskas? Olika typer av tekniker används. Vattenkylning utnyttjar de värmebärande egenskaperna hos vatten. “Freecooling” innebär att man använder utomhusluften på natten eller på vintern. Det tyska webbhotellet Windcloud använder en smart alternativ lösning.

I slutet av augusti 2020 invigde de en ny generations datacenter med målet att åtminstone vara CO2-neutralt. Anläggningen är baserad i Enge-Sande, nära gränsen till Danmark och rymmer 24 rack med en total effekt på 60 kW. Den uppfyller den europeiska standarden EN 50600 VK3, vilket garanterar “de högsta standarderna för tillgänglighet, säkerhet och energieffektivitet”.

Datacentret använder uteslutande förnybar energi, där vindkraften står för 98 %, en särskilt riklig resurs i detta tyska distrikt, Nordfriesland. Men byggnadens originalitet kommer framförallt från taket, vilket rymmer en 240 m2 stor plantering av spirulinaalger som drivs i samarbete med företaget NOVAgreen.

“Värmen som produceras av anläggningen används för att odla alger. I gengäld absorberar algerna en stor mängd koldioxid.”

Den goda cirkeln

“Värmen som produceras av anläggningen används för att odla alger, förklarar Jan-Peter Schneider, Account Manager hos Axians, VINCI Energies ICT-varumärke, som är associerat med projektet. “I gengäld absorberar algerna en stor mängd koldioxid.”

Utöver miljöaspekten skulle användningen av ett koldioxidneutralt eller till och med koldioxidpositivt datacenter göra det möjligt för företag att uppfylla de rättsliga skyldigheterna över hela Rhen-området. I slutet av 2019 antog Tyskland nämligen en skatt på koldioxidutsläpp. Det är även som en imagefråga när det gäller hållbar utveckling.

Den goda cirkeln slutar inte där. Spirulina är kalorifattig men innehåller en stor mängd näringsämnen samt antioxidanter och används som kosttillskott och i kosmetika. “Om algplanteringen fungerar som förväntat, kan algerna säljas”, säger Jan-Peter Schneider.

Skalbar arkitektur

I detta projekt har Axians Networks & Solutions stöttat Windcloud när det gäller de uppkopplingar och länknätverk som förbinder anläggningen till omvärlden. Nätverksarkitekturen är skalbar och innehåller en egen routningsinfrastruktur för att säkerställa värdleverantörens oberoende i förhållande till åtkomstleverantörer. Axians Networks & Solutions har också implementerat ett skyddssystem mot DDoS-attacker (Distribuerad Denial of Service). Den lösning som valts, från den amerikanska leverantören Corero Network Security, identifierar potentiellt farlig trafik och avleder den innan den når datacentret.

Utöver sin värdverksamhet erbjuder Windcloud infrastruktur som en tjänst (IaaS), molnbackup och molntjänster.

15/04/2021