VINCI Facilities gör sig redo att bredda sitt utbud av mobility- tjänster till företag och deras anställda.

Insee bekräftar via sina rapporter: fransmännen arbetar allt längre ifrån sina hem. 2013 (https://www.insee.fr/fr/statistiques/2019022), bodde hälften av befolkningen mer är 15 km från sitt arbete, alltså 2 km mer än 1999. Och enligt Dares, arbetsdepartementets statistiska organ, la fransmännen 2015 i medeltal 50 minuter för att ta sig fram och tillbaka till arbetet.

Siffrorna döljer visserligen territoriella skillnaderna, men de lyfter fram gemensamma utmaningarna. För de anställda är den dagliga restiden en av de främsta faktorerna som gör dem stressade och oengagerade. För arbetsgivarna är den källa till illa behärskade utgifter.

« Att bygga de bäst anpassade rörlighetsscenarierna för de anställdas behov, för företagens verksamhetskrav, och för miljömål. »

Och för alla blir koldioxidavtrycket allt för stort. Det är dock inte lätt för företagen att ta sig an detta problem. « Vi har konstaterat att det inte finns något som erbjuder möjligheten att mäta, sammanställa och analysera restiden till och från arbete och andra mindre restider för de anställda », kommenterar David Ernest, direktör för innovation och energi på VINCI Facilities.

Arbetsgivarnas svar på dessa frågor fördelas idag mellan tjänstebilar, ersättning för taxi-utgifter eller bidrag till kollektivtrafik-utgifter. Dessa lösningar är inte bara partiella, utan undgår också en centraliserad förvaltning av dessa problem och innebär inte en åtgärd mot miljöpåverkan.

Men, mellan tjänstebil och delvis ersättning för kollektivtrafiksutgifter, finns det en uppsjö av mobilitetslösningar som företagen skulle kunna föreslå sina medarbetare: bildelning, cykel, gemensamma parkeringar, elektrisk scooter, smart parkering, göra bilparken elektrisk, gemensamma promenader…

Analysera användandet

Men hur ska man göra kopplingen mellan den verkliga tillämpningen och det nyttjande som vore önskvärt? VINCI Energies har på sin anläggning la Factory i Paris-La Défense (Frankrike) experimenterat med den nya generationens plattform för att aggregera uppgifter och tjänster till företag och deras anställda.

« Det handlar om att mäta och analysera hur man förflyttar sig för att bygga de bäst anpassade rörlighetsscenarierna för de anställdas behov, för företagens lönsamhetskrav (centraliserad förvaltning av utgifter och resurser) och för miljöhållbarhetsmålsättningar (kontroll på växthusgasutsläppen) », argumenterar David Ernest.

Välkomna till mobility management-eran! Ett innovationsområde inom vilket facility management ligger före. « Kärnan i reaktorn, det är den anställde. Det är alltså lämpligt att ta sig in i ett sådant system via företaget: endast företaget kan exakt känna till sina medarbetares vanor och uppmuntra dem till att göra plattformen till ett dagligt verktyg då de lägger upp sin mobilitetsplan », betonar David Ernest. Förutom strikta ekonomiska fördelar, tänker man sig också att en sådan plattform för mobility management är en tillgång för arbetsgivarens image.

VINCI Facilities arbetar tillsammans med CITEAZY, en startup, för att bygga upp denna plattform och ekosystemen för samarbete genom att involvera arbetsgivare, mobilitetsleverantörer, och varför inte, myndigheter som är ansvariga för trafiknätverk på korta sträckor. « Mobility management kommer att utgöra en enorm drivkraft för att öka utbudet för lokal rörlighet », avslutar David Ernest.