Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Cenaero, ett forskningscenter i Vallonien i Belgien, har anlitat Axians för att slutföra installationen av en ny superdator. Syftet är att påskynda grundläggande och tillämpad forskning tack vare höghastighetsberäkningar.

I en värld av högpresterande datorsystem (HPC) eller superdatorer talar man om petaflops (1 petaflops = 1 miljon miljarder flyttalsoperationer per sekund). I sin kategori kommer nästa superdator hos Cenaero, som är ett privat icke-vinstdrivande centrum för tillämpad forskning i den vallonska regionen i Belgien, att visa betydande kapacitet, med en sammanlagd CPU-kraft1 på 1 137 petaflops och en sammanlagd GPU-effektpå 2 262 petaflops. Och då är inte den del som enbart ägnas åt artificiell intelligens inräknad.

“Infrastrukturen måste därför vara både specialiserad och allmän, flexibel och tillförlitlig.”

Med hjälp av denna nya superdator avser Cenaero, som främst är verksamt inom flygkonstruktion, rymdfarkoster, tillverkningsprocesser samt intelligenta byggnader och städer, att optimera sin expertis och sina tekniska tjänster för grundforskning, tillämpad forskning och industriell forskning.

I september 2021 valdes Axians, VINCI Energies ICT-varumärke, ut av Cenaero efter en anbudsförfrågan, på uppdrag av regionen Vallonien, för att förvalta driften av hela datorplattformsanläggningen, vilket motsvarar en budget på 9,5 miljoner euro.

“Vi ansvarar för hela IT-infrastrukturen med en stödkomponent i lösningen i fem år”, säger Dorin Preda, Senior HPC-tekniker på Axians. “Detta gäller installeringen av den tekniska utrustningen men också och framför allt programvaruskikten för att få maskinerna att kommunicera med varandra och säkerställa hanteringen av användarnas arbete, datalagring, övervakning av plattformen, automatisering av uppgifterna och virtualiseringen.”

Ett komplext projekt

Axians samarbetar i detta projekt med HPE (Hewlett Packard Enterprise) för leverans av IT-utrustning och prestandatestning, vilket Axians har åtagit sig att genomföra. VINCI Energies ICT-varumärke förlitar sig också på expertis från ett annat av koncernens dotterbolag, Cegelec Belgien, för att driva hela datorcentret: fysisk planering, elektricitet, kylsystem och platsens säkerhet.

“I det här projektet är ett av de största problemen att lösa just hanteringen av de olika involverade yrkesgrupperna”, konstaterar Dorin Preda. “En annan svårighet är lösningens komplexa konfiguration, som måste tillgodose behoven hos mycket olika användarprofiler, till exempel forskare å ena sidan och små och medelstora företag å andra sidan. Infrastrukturen måste alltså vara både specialiserad och allmän, flexibel och tillförlitlig.”

Genom detta projekt, som skall levereras i mitten av år 2022, “visar Axians sin förmåga att hantera mycket stora och komplexa projekt från början till slut samtidigt som man främjar en ambitiös miljöstrategi, som gör det möjligt att minska platsens ekologiska fotavtryck särskilt genom att använda ett vattencirkulationssystem inuti servrarna med potentiell möjlighet till värmeåtervinning”, avslutar Marc Trassoudaine, affärschef på Axians HPC.

1) I CPU-processorerna (Central Processing Unit) exekveras de kommandon och processer som krävs på en dator och för ett operativsystem. De avgör också hastigheten för exekveringen av programmen.

2) Grafikprocessorerna (Graphics Processing Unit (GPU)) koncentrerar sig på uppgifter, som kräver mycket beräkningskraft och möjliggör parallell behandling.

12/05/2022