Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Utarmningen av vattenresurser kräver en minskning av byggnaders vattenfotavtryck. Detta kan ofta kräva omfattande ombyggnadsarbete. Det kräver också expertis, som den hos VINCI Energies Building Solutions, som har utvecklat en kalkylator för att fastställa potentialen för återvinning av så kallade icke-konventionella vattenresurser (regn- och gråvatten).

I takt med att extrema väderförhållanden blir vanligare och mer intensiva, och torka och vattenbrist blir allt vanligare, är det nu en politisk prioritering att hantera efterfrågan på vatten. I Frankrike antog regeringen den 30 mars 2023 sin första handlingsplan för vatten någonsin. Målet är att minska vattenutvinningen med 10 procent till 2030, och alla ekonomiska sektorer förväntas bidra.

Frågan är särskilt viktig för den mycket vattenintensiva fastighetssektorn, där vattenavtrycket är en fråga om både socialt ansvar och tillgångsvärden.

Sektorn har ålagts av regeringen att börja minska sin avfallskonsumtion från och med 2024 och har två viktiga åtgärder för att uppnå detta: minska konsumtionen av utvunnet dricksvatten och återvinna så kallade icke-konventionella vattenresurser för inomhus- eller utomhusbruk där vattnet inte behöver vara av drickbar kvalitet.

”Att inkludera kriterier för vattenhantering i certifieringsstandarder kan bara uppmuntra branschaktörer att påskynda sina ansträngningar.”

Regnvatten, gråvatten från handfat eller duschar, kondens som produceras av energiutrustning: allt detta och mer därtill håller på att bli värdefulla resurser. Man tror att man genom att använda icke-konventionella vattenresurser på nationell nivå skulle kunna undvika att flera miljoner kubikmeter vatten utvinns ur grundvatten och vattendrag varje år

Frankrike måste kunna göra mer

Men Frankrike är långt ifrån bäst i klassen på detta område, där endast 1% av avloppsvattnet återvinns, jämfört med 8% i Italien och 14% i Spanien.

“Kommersiella fastigheter klarar sig inte bättre än andra sektorer”, säger Arnaud Morosoli, projektledare för energi på VINCI Energies Building Solutions.
“Att inkludera kriterier för vattenhantering i certifieringsstandarder kan bara uppmuntra branschaktörer att påskynda sina ansträngningar.”

Men företagen måste fortfarande övertygas om att investera. Lösningar för att återvinna, lagra och omfördela icke-konventionellt vatten kräver omfattande arbeten och utrustning, och avkastningen på investeringen kan vara långsam och ta flera år. “Det är därför viktigt att göra välgrundade val med hjälp av beslutsstöd och ta råd från experter”, säger Arnaud Morosoli.

Expertverktyg

För att säkerställa att det återvunna regnvattnet är av god kvalitet och uppfyller de ekonomiska kriterierna är det viktigt att ägna särskild uppmärksamhet åt dimensioneringen av installationerna. Det finns expertverktyg, som det som utvecklats av VINCI Energies Building Solutions: en kalkylator som kan bestämma potentialen för återvinning av regnvatten på en viss plats och dimensionera lagringstanken därefter. Detta genom att kombinera data om typ och yta på byggnadens tak, den lokala nederbörden och byggnadens vattenbehov som toaletter, bevattning av planterade områden och rengöringsutrustning som fönster och solpaneler.

Arnaud Morosoli förklarar:”Baserat på dessa uppgifter som tillhandahålls av byggnadens ägare eller operatör, eller som sammanställts direkt från revisioner på plats och nationella meteorologiska tjänster, tillämpar vi en standard från 2018, NF EN 169411, för att beräkna rätt storlek på lagringstanken för regnvatten.”

Integrering av klimatdata senast 2050

Enligt projektet Explore 2070, som leds av de offentliga myndigheterna skulle det genomsnittliga årliga flödet i floderna i Frankrike, på grundval av ett medianscenario för utsläpp av växthusgaser, kunna minska med 10 till 40% mellan år 2046–2065 och grundvattenbildningen skulle kunna minska med 10 till 25%.

VINCI Energies Building Solutions ville också förbättra noggrannheten i sina beräkningar genom att ta med data för förutsägelser om klimatet från DRIAS-databasen, i vilken nederbördsscenarier anges för varje enskild region för åren 2020 till 2050. Ett annat mervärde, som har lagts till verktyget, är att det gör det möjligt för användarna att ta hänsyn till gråvatten och kondensvatten från luftkonditioneringsanläggningar, vilket kan utgöra en betydande resurs i byggnader av en viss storlek.

18/01/2024