Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Produktionsmedlens anslutbarhet erbjuder enorma möjligheter för utveckling av industri och tjänster. Men det är viktigt att vi väljer rätt IIoT-nätverk (Industrial Internet of Things). Här följer ett exempel från Portugal och vattenbolaget Águas do Norte.

Lösningen som Actemium tagit fram tillhandahåller prestandaindikatorer som är kopplade till reaktivt igenkännande av signalerade larm och dess problemlösning.

Processoptimering och bättre tillgänglighet till utrustning tack vare prediktivt underhåll, förbättrad säkerhet, kontinuerlig kvalitetskontroll samt kostnadsminskning. Data utgör en viktig komponent för industriell effektivitet. Med framväxten av Industri 4.0 och den ökade uppkopplingen av produktionsmedel följer industriella och säkerhetsrelaterade krav som fordrar att vi väljer rätt lösningar när det gäller Industrial Internet of Things (IIoT).

På Águas do Norte i Portugal stod de inför detta val. Vattenbolaget letade efter en plattform som i realtid kunde centralisera all information i sitt nätverk, som hittills hade varit utspridd (varningar, visualiseringsmetoder osv.). Actemium Portugal, ett företag inom VINCI Energies med inriktning på industriella processer, har utformat ett varnings- och meddelandecenter ad hoc (Central de Alertas e Notificações, eller CAN).

Denna plattform har utarbetats utifrån ett brett utbud av SCADA-system (Supervisory Control and Data Acquisition*).

”Programvara som utvecklats för Águas do Norte bidrar till att minska driftskostnaderna.”

”Det innebär att vi får ett mycket skalbart system där vi kan integrera inte bara SCADA-system utan även information från olika källor, med IoT-orienterade utvecklingsverktyg”, förklarar José Sacramento, affärsenhetschef på Actemium Portugal.

Teamarbete och kostnadsminskningar

Konkret innebär detta att systemet tillhandahåller olika statistiska indikatorer kopplade till typen av varningar och händelser med hjälp av maskininlärningsmoduler. Det identifierar och rangordnar automatiskt varningar, samtidigt som falsklarm elimineras. Plattformen visar också prestandaindikatorer avseende reaktiviteten för igenkänning och uppföljning av mottagna varningar. Alla indikatorer lagras i en databas och används sedan av AI-algoritmer.

”Programvara som utvecklats utifrån informationen och som sammanställer vädervarningar, tidsscheman för förebyggande åtgärder och förvaltning av Águas do Nortes fordonspark ger en mer effektiv hantering av systemen, främjar teamarbete och minskar driftskostnaderna,” säger José Sacramento och tillägger,

Det gör att vi kan korrelera och förutsäga den operativa risknivån och därmed agera snabbare på onormala händelser.”

Användningen av appar på mobila enheter ger teamen en större rörlighet på plats och ökar samarbetet genom att de kan få samma information i realtid.

Reaktionstiden kan då vara mindre än två timmar. I vissa fall ingriper de till och med i förväg innan ett fel inträffar”, påpekar affärsenhetschefen för Actemium Portugal.

Projektet som utarbetats av Actemium påbörjades i november 2020 och driftsattes i april 2021. Ett nytt avtal har tecknats med Águas do Norte för utveckling av nya funktioner när behov uppstår. Som till exempel den funktion som nyligen integrerats i plattformen och som ger fyra indikatorer avseende vattenkvaliteten i dammreservoarer framtagna utifrån bearbetning av satellitbilder, även dessa via maskininlärningsalgoritmer.

”Vi håller just nu på med att utarbeta ett förslag till ett annat vattenbolag i Portugal”, avslutar José Sacramento.

*Supervisory Control and Data Acquisition, ett industriellt övervakningssystem som behandlar ett stort antal mätningar i realtid med fjärrstyrning av anläggningar.

17/11/2022