Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Tillsammans med VINCI Energies utvecklar startup-bolaget Wind my Roof en originell lösning för elproduktion: ett kompakt vindkraftverk som placeras på byggnaders tak. Antoine Brichot, en av grundarna till Wind my Roof, och Antoine de Broves, ansvarig för teknik och innovation på Omexom, talar väl om det partnerskapet som lanserades för tre år sedan.

Vad är det som gör lösningen Wind my Roof originell?

Antoine Brichot : Vi har tagit fram en takturbin som kan producera elektricitet. Det som gör detta vindkraftverk originellt är dess vågräta form som gör det möjligt att installera en turbin på takranden. WindBox, som vi patenterade i början av sommaren 2019, erbjuder en perfekt balans mellan produktion och kompakthet.

Vilka andra fördelar finns det med denna teknik? 

Antoine Brichot: Det går att installera turbinen på alla byggnader med platt tak. Den generar inget oväsen och den är flexibel och modulär. Det går att installera precis så många Box-enheter som platsen behöver då en enhet kan producera upp till 1500 W, eller 1 MWh per år.

”Processen innebär två gånger mindre miljöpåverkan i förhållande till koldioxidutsläppen per kWh jämfört med solkraft och det innebär en minskning på 78 % i förhållande till genomsnittsutsläppen per kWh i Frankrike.”

Antoine de Broves: Produkten Wind my Roof är konkurrenskraftig jämfört med alternativet solceller, som den också kan komplettera. Men det mest intressanta är fördelarna för miljön. Processen innebär två gånger mindre miljöpåverkan i förhållande till koldioxidutsläppen per kWh jämfört med solkraft och det innebär en minskning på 78 procent i förhållande till genomsnittsutsläppen per kWh i Frankrike.

A.B. Vinsten är desto större i andra länder: lösningen innebär en minskning på 95 procent av inverkan med tanke på den globala genomsnittliga energimixen som jämfört med Frankrike förlitar sig mycket mer på kol. Därför är det viktigt för Wind my Roof att arbeta tillsammans med en global aktör som VINCI Energies.

Hur träffade Wind my Roof och VINCI Energies varandra?

A.B. Den första kontakten knöts när vi tog emot VINCI:s innovationsutmärkelse efter att vi vunnit en tävling för studerande som organiserades 2017. Till följd av att vi vann fick vi arbeta under åtta månaders tid med koncernens inkubator, Leonard. Det gav oss möjligheten att bekanta oss med olika yrkesgrupper inom koncernen, däribland VINCI Energies. Efter ett års inkubationstid medverkade vi 2019 på mässan VivaTech tillsammans med VINCI Energies.

A.de B. Omexom erbjuder helhetslösningar och det gör att vi intresserar oss för nya elproduktionsmetoder, i synnerhet koldioxidfria sådana, och det är Wind my Roof ett gott exempel på.

Hur har relationerna mellan Wind my Roof och VINCI Energies utvecklats?

A.B. I början handlade det om en typ av coaching i syfte att hjälpa oss förstå vad vi ville uppnå med vårt studieprojekt. Under inkubationstiden på Leonard fick vi möjlighet att arbeta mer med vår affärsmodell, vår kundkrets.

A. de B. Relationen har inte krävt några särskilda ansträngningar från VINCI Energies sida. Att vi samarbetar med olika parter, och däribland startups, är en del av vårt DNA och vårt arbetssätt.

A.B. I nuläget är vi bara två anställda. Det är jag och min affärspartner Yanis Maacha som sköter den tekniska aspekten, FoU och det industriella. Samtalen är därför enkla och direkta med verksamhetscheferna på VINCI Energies.

Vilka är era konkreta första samarbeten?

A. de B. Omexoms första projekt är en demo som kommer att installeras till sommaren på ett torg i La Défense, Paris, där man vill installera en elproduktionskälla på torget för att tillfredsställa lokal konsumtion och där finns nu inget integrerat elnätverk. I första hand handlar det om att tillföra ström till en samlingsyta för elektriska sparkcyklar.

A.B. Två enheter kommer att installeras, den ena på La Défenses informationskontor och den andra på taket till en hissbyggnad. Vi har räknat ut att de båda enheterna tillsammans kommer att generera tillräckligt med el för att kunna ladda 25 batterier per dag, det vill säga 9 000 per år.

A. de B. Ett annat projekt är att installera vindkraftverken på taken till två av VINCI Energies verksamheter i Viry-Châtillon (SDEL Transport och Citeos), minst 2 till 4 WindBox-enheter. Syftet är i första hand att producera el för att tillfredsställa de egna behoven men också för att kunna ladda elfordon. Projektet innefattas också av solceller och ett ellagringssystem och är därför komplett och karakteristiskt för vad VINCI Energies kan åstadkomma.

Hur ser framtiden ut för detta partnerskap?

A. de B. Den 28 februari gjorde Inerbiz, VINCI Energies investeringsfond, inträde i Wind my Roofs kapital vid sidan av KIC InnoEnergy. Vi är övertygade om att vårt erbjudande är intressant.

05/06/2020