Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Inom kärnkraftssektorn håller virtuell verklighet – VR – på att bli ett värdefullt verktyg för att förbättra säkerheten, särskilt när det kommer till att utbilda personal. Cegelec CEM är ett av företagen som leder utvecklingen inom VR.

Den digitala omställningen revolutionerar industrisektorn, och förebådar framtidens ultrauppkopplade industrier, vilka kommer kunna anpassa sig efter plötsliga förändringar eller störningar på ett helt nytt sätt. Detta gäller särskilt för kärnkraftssektorn, som är en högteknologisk industri med mycket specifika säkerhetskrav. VR och digital modellering av anläggningar samt processer är oumbärliga verktyg som möjliggör bättre kontroll av riskerna i samband med kärnteknisk verksamhet, särskilt när det gäller utbildning av personal. Inom denna sektor är den genomsnittliga utbildningsnivån högre än det nationella genomsnittet för industrisektorn i Frankrike.

Genom att projektgruppen helt och hållet fördjupat sig i ämnet, exponeras information som minskar säkerhetsrisker för personalen såväl som för de tekniska systemen.”

Minskar säkerhetsriskerna

 De största fördelarna med virtuell verklighet är att det ger användaren möjlighet att utföra uppgifter på ett säkert sätt samt träna på fysiska arbetsmoment och att konfrontera olika scenarier under förhållanden som är svåra att återskapa i verkliga miljöer. Cegelec CEM, som är en del av VINCI Energies-koncernen, är specialiserat på design och konstruktion av elektromekaniska system och utrustning för sektorer med höga kvalitets- och säkerhetskrav, som exempelvis kärnkraftssektorn, och har utvecklat en fördjupad expertis inom VR-teknik. Företagets avdelning “Simulering och prototyper” är helt dedikerad för  framtagning av simuleringar och komplexa VR-utbildningar för alla högriskprojekt inom Vinci Energies kärnkraftsrelaterade verksamheter.

”De senaste fem åren har vi utvecklat simuleringslösningar som tillämpas på exempelvis konstruktionsgranskningar. Genom att uppmuntra projektteamet att fördjupa sig i ämnet kartlägger vi information som minskar säkerhetsriskerna både för personalen och de tekniska systemen,”, förklarar Michaël Brochier, CAD- och Virtual Reality-konsult hos Cegelec CEM.

Under de senaste åren har hans team också börjat arbeta med VR för utbildning och kompetensutveckling.

”VR gör det möjligt för operatörerna att till exempel lära sig hur de styrmaskiner som är svåra att komma åt av säkerhetsskäl eller tillgänglighetsskäl. Mobilabaracker skickas ut till teamen på plats så att de kan gå utbildningarna så nära arbetsplatsen som möjligt.”

Då kan operatörerna förbereda sig precis innan de ska utföra viktiga arbetsmoment – till exempel montering av en gripklo i en kärnbränslebassäng, eller körning av en lastmaskin i en reaktorbyggnad.

“Simulering skapar stora tidsbesparingar och ökar effektiviteten. Det möjliggör för att bättre kunna dra nytta av kompetensen inom detta område. Speciellt vinsterna för miljön är anmärkningsvärda eftersom personalen inte behöver åka någonstans och det inte längre är nödvändigt att bygga omfattande utbildningsanläggningar,” säger Michaël Brochier.

Mixad verklighet verklighetstrogen drift och VR

Cegelec CEM arbetar nu med att utveckla en digital tvilling till lastmaskinen. ”Tanken är att kombinera virtuell verklighetssimulering och simulering av det operativa arbetet, det vill säga driften av all maskinutrustning”, säger MichaëlBrochier.

“Det reproducerar de verkliga användningsförhållandena på ett realistiskt sätt. Vi kan skapa och arbeta med händelser på ett sätt som inte varit möjligt med en konventionell simulering. Virtuell verklighet bidrar till att göra utformningen av och ergonomin i ett projekt mer tillförlitlig, samtidigt som den prestanda och efterlevnad som krävs uppnås.”

Sedan 2020 har Cegelec CEM implementerat mer avancerade lösningar för blandad verklighet. Den blandade verklighet som möjliggörs genom Microsofts HoloLens 2-headset gör det möjligt att arbeta med holografiska 3D-objekt i verkliga miljöer. Med Vizu, den autonoma applikationen som utvecklats av Michaël Brochiers team, har operatörer tillgång till ett bibliotek med 3D-komponenter för att testa komplex utrustning i miljöer som förändras regelbundet. Detta verktyg optimerar arbetsflödet mellan anläggningen och designkontoret och minskar behovet av omredigering.

“Det finns en enorm efterfrågan på denna teknik hos driftpersonal, eftersom tekniken gör det enkelt att kontrollera korrekt implementering av utrustning vid rätt tidpunkt. Den gör det även enkelt att dela resultat mellan projektens olika aktörer som kollegor, kunder med fler. Tekniken håller vad den lovar och revolutionerar arbetet ute i fält på ett mycket konkret sätt,” säger Cegelec CEM:s expert.

 


En avhandling som utvärderar effektiviteten hos VR

I samarbete med CEA, Lispen-laboratoriet (som arbetar med teknik för fysiska och digitala system) och Centre de réalité virtuelle de la Méditerranée (CRVM), har Michaël Brochiers team sedan september 2021 och tre år framöver arbetar tillsammans med en doktorand som förbereder en avhandling med titeln “Metodik för att validera den omslutande simuleringen av komplexa processer i en begränsad miljö”. Forskningen syftar till att verifiera i vilken utsträckning den omslutande tekniken motsvarar verkliga förhållanden genom att utvärdera hur sensorisk feedback (olfaktorisk, haptisk, auditiv osv.) påverkar effektiviteten för komplexa arbetsprocesser.


08/09/2022