Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

I Lille är VINCI Energies regionala huvudkontor en smältdegel för nya användningsområden för en byggnad, som är både ”intelligent” och diskret. Systemets mittpunkt: en unik webb-app som gör det möjligt för individer att växelverka med byggnadernas lokaler.

I Lille har VINCI Energies en byggnad vid namn WAVE som blivit först med att tilldelas högsta möjliga betyg enligt märket Ready2Services.

Det intelligenta byggandet presenteras oftast som en av de viktigaste markörerna för omvandling av arbetsmetoder, men har ännu inte fått det gensvar på byggarbetsplatserna som dess förespråkare förutsade.

Svårigheten att tränga igenom byggnadsbeståndet med byggstenar av så kallad intelligent teknik är inte den enda orsaken. Löftena om intelligent byggande återspeglade de högteknologiska tillämpningarnas allmakt, som visar sig vara mindre och mindre förenliga med kraven i energiomställningen och det växande sociala trycket för enklare industriella metoder.

Om den skall kunna hitta sin plats, måste framtidens fastighet alltså förena innovation med användbar, hållbar, ekonomisk och enkel teknik.

Varken nycklar, papper eller plast

Den nya VINCI Energies-byggnaden i Hauts-de-France, som uppfördes 2019 i hjärtat av EuraTechnologies, ett distrikt i Lille ägnat åt inkubation av nystartade företag, är en av de första byggnaderna, där man ändrat kurs mot enklare teknik för kommersiella fastigheter.

”Ett gränssnitt som gör det möjligt för alla medarbetare, var de än må befinna sig, att mycket enkelt växelverka med all intelligens i byggnaden.”

Inga brickor, fack, nycklar, vilket således förenklar tillträdet till lokalerna. Inga papper, vilket innebär färre förvaringsskåp och fler öppna ytor/kvadratmeter. Dessutom finns det fler fönsterytor/glasytor för att optimera värme och ljus. Ingen plast, så att inga soptunnor behövs och färre städföretag måste anlitas. Färre parkeringsplatser än bilburna medarbetare, vilket leder till mindre koldioxidutsläpp.

”Vi ville skapa en arbetsmiljö för våra hundra medarbetare i linje med problemen med energiomställningens och den digitala omvandlingens utmaningar, vilket innebär en plats som kombinerar de mest innovativa funktionerna i den intelligenta fastigheten samtidigt som välbefinnande för dem som är verksamma i fastigheten stärks. Framför allt ville vi utgå från användarnas behov och förväntningar”, argumenterar David Desablence, som är utvecklingschef för Building Solutions på VINCI Energies i Hauts-de-France.

Kommunicerande lösningar

Den 2 000 m² stora byggnaden, som döpts till WAVE (för “We Are VINCI Energies”), smälter in i ett arrangemang av tre byggnader med likadant utseende. Men till skillnad från de andra två byggnaderna betraktades WAVE under sin konstruktion som ett fullständig tekniskt problem: alla lösningar utformades uppströms för att kommunicera tillsammans tack vare ett öppet protokoll.

Byggnaden stöder sig också på en mobil-applikation, som även kallas Wave och som gör det möjligt för medarbetarna att ansluta sig till byggnadens webbplattform och att få tillgång till en mängd olika tjänster via sin smartphone och självständigt styra olika funktionella applikationer: belysning, hiss, uppvärmning, ljus, luftkvalitet, persienner, bokningar av mötesrum, parkeringsplatser, larm, öppning och stängning av dörrar, osv.

”De applikationer som utvecklats inom området för intelligenta fastigheter är i huvudsak specialiserade på funktion: en app för ljus, en annan app för uppvärmning, en tredje för parkering … Detta leder till extra kostnader och gör deras användning komplicerad. Vi ville absolut ha ett enda, intuitivt gränssnitt, som var både enkelt och fullständigt, så att varje medarbetare, var han eller hon än må befinna sig, mycket enkelt kan växelverka med byggnadens alla intelligenta funktioner”, förklarar Frédéric Thouot, som är vd för Smart Building Energies, vilket är ett nystartat företag som grundades 2018 inom VINCI Energies för att utveckla Wave Platform-applikationen i samarbete med Microsoft.

”Mäta för att förbättra”

Byggnaden hyser 2 700 datapunkter och 570 kommunicerande utrustningar. Eftersom den är helt driftskompatibel kan den tolka den kolossala mängden data som produceras och styra sig själv enligt sina egna analyser.

”VINCI Energies’ filosofi är att mäta för att förbättra. Och vi mäter absolut allt, ända ner till en extremt fin analysnivå. Varje månad presenterar jag instrumentpaneler för divisionens ledningskommitté med hjälp av vilka jag föreslår åtgärder för energiprestanda, som kan genomföras inom tre huvudområden: ekonomiska utgifter, kilowattimmar, koldioxidavtryck”, preciserar, Eugénie Guilpain, energichef vid divisionen VINCI Energies France Tertiaire Nord-Est & Sécurité Incendie.

WAVE erhöll det offentliga priset Green Solution Awards 2019, SIMI Grand Prix 2019, BREEAM-Very Good-certifieringen och Effinergie+-märkningen. Framför allt är det den första byggnaden som i december 2020 belönades med den högsta nivån av R2S-märkningen (Ready2Services), som initierats av Smart Buildings Alliance (SBA) och utfärdats av certifieringsorganisationen Certivea.

Ytterligare en bedrift kan läggas till byggnaden: en sammanlagd energiförbrukning som är 30 % lägre än för de två grannfastigheterna.

16/03/2023