Facility management

SIG + BIM = CIM

Genom att kombinera byggnadsdata (BIM) och fältdata (SIG), bland andra uppgifter, gör konceptet City Information Modeling (CIM) det möjligt att...

Läs artikeln