Från ”ljusstaden” till ”stadsljusen”

Ljuset är en oumbärlig del av stadsbilden, det prioritetsordnar stadsmiljöer och påverkar stadsvanorna. Idag står belysning i centrum för diskussioner...

Läs artikeln