Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

VIPs, forskare, ledare inom näringslivet och opinionsbildare delger tankar kring nyheter och nyckelfrågor inom den digitala omvandlingen och energiövergången.

För att lyckas med industrialiseringen av kärnkraften måste två utmaningar lösas: frågan om kompetens, samt att uppnå säker, operativ excellens.

Frankrikes tillkännagivande av sin avsikt att bygga nya EPR2-reaktorer är mer än en stor politisk utveckling, det är en vändpunkt. När jag tog över ledningen för VINCI Energies kärnkraftsdivision år 2019, var den allmänna tendensen fortfarande att kärnkraftssektorn skulle osynliggöras.

Inom loppet av två år, på grund av effekten av både klimatkrisen och trycket på energimarknaden, förvärrat av kriget i Ukraina, står vi inför en ny verklighet. Miljöfrågornas kritiska karaktär och energimarknadens extrema volatilitet har återställt kärnkraften i centrum för energidebatten och faktiskt energimixen. Kärnkraft är inte längre tabu. För tre år sedan var bara hälften av fransmännen för det. Idag är 75 % av dem det.

En ny vision

Denna nya energivision kommer att implementeras på flera håll. Sedan 1970-talet hade det antagits att kärnkraftverk av säkerhetsskäl inte skulle kunna fungera längre än i fyrtio år. Det var denna princip som bland annat ledde till beslutet att stänga kärnkraftverket i Fessenheim.

Idag överväger lagstiftaren att förlänga kraftverkens ekonomiska livslängd till sextio år, eller till och med ännu längre, vilket är fallet i USA. Men framför allt godkände den franska regeringen år 2022 att sex nya reaktorer av den senaste generationen (EPR2 (Evolutionary Power Reactor 2) ) skall byggas fram till år 2050 – varav de första skulle kunna tas i drift redan år 2035 – och att ytterligare åtta reaktorer skall projekteras. Så vi står alltså inför ett vägskäl.

Ett mycket omfattande program

Idag är Frankrike engagerat i ett mycket omfattande industriprogram, som kommer att kräva avsevärda resurser i flera årtionden framåt. Problemet är desto större, eftersom de senaste decenniernas politiska beslut har bromsat dynamiken och prestationsförmågan i en sektor, som trots detta fortfarande omsätter 50 miljarder euro och sysselsätter 220 000 anställda.

Vår ambition är att stärka vår roll som ledande aktör i branschen.

För att lyckas med denna omställning mot en industrialisering av kärnkraften, måste vi, alla aktörer tillsammans, lösa två stora problem för att detta kolossala projekt skall kunna genomföras på ett smidigt sätt.

Kompetensförsörjningen

Det första av dessa problem är kompetensförsörjningen. Kärnkraftssektorn kommer att behöva rekrytera motsvarande 10 000 till 15 000 heltidstjänster per år under de kommande tio åren. För att lyckas med detta, kommer det att vara nödvändigt att utöka partnerskap med ingenjörsskolor, liksom med institutioner som utbildar ungdomar i praktiska yrken (bl.a. gymnasieingenjörer och högskoleingenjörer).

EDF (Électricité de France) har nyligen inrättat kärnkraftsutbildningar. På VINCI Energies har vi inte uteslutit att även ta fram egna utbildningar och välkomna en större målgrupp av sökande inte minst kvinnor.

Men det räcker inte med rekrytering. Det är också nödvändigt att behålla våra medarbetare långsiktigt. För i bästa fall tar det tio år att konstruera en reaktor. Det gäller därför, att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter och att förnya företagsledningen.

Kravet på fungerande excellens

Ett annat stort problem är driftkompetens och säkerhet. Hela sektorn är inställd på kvalitet.

GIFEN (Groupement des industriels français de l’industrie nucléaire) har lanserat sitt Match-program, som syftar till att konsolidera beläggningsplaner, dela dem, omvandla dem till volymer och bestämma behov av utplacering på området. År 2020 inledde EDF sin stora Excell-plan för att verkligen omvandla kärnkraftssektorn.

Under 2021 lanserade vi själva en plan, som döptes till AVENIR (framtiden), som syftar till att registrera våra processer, men också våra intressenters processer, i en systematisk dynamik av kontinuerlig förbättring. Målet är att leverera det som vi kallar ”att göra rätt första gången”.

VINCI Energies mål

VINCI Energies kärnkraftsdivision är ung eftersom den grundades år 2012. Den sysselsätter idag 2 000 personer och omsätter 300 miljoner euro. Det är troligt att denna siffra kommer att växa under de kommande åren. Vi räknar med en kraftig rekrytering av nya medarbetare under de kommande åren.

Vår ambition är att stärka vår roll som en ledande aktör inom kärnkraftssektorn, särskilt genom att stödja EDF genom vår expertis inom projektering, konstruktion, ingenjörskonst, drift och underhåll. Det stora industriella skiftet till kärnkraft är nödvändig för omställningen till koldioxidfri energi, som sådan är detta ett gemensamt intresse.

16/03/2023

Christophe Caizergues, chef för VINCI Energies kärnkraftsdivision

Upptäck mer