Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

En serie porträtt av medarbetare på VINCI Energies. De kommer från olika håll och har vitt skilda profiler och karriärer och de är verksamma lite varstans i världen i yrkesroller som tillsammans skapar VINCI Energies’ rikedom.

För Flávio Gomide, som är affärsenhetschef för varumärket Omexom i Brasilien, erbjuder ingenjörsyrket på VINCI Energies två tillfällen, nämligen att aktivt bidra till energiomställningen och att utveckla sina färdigheter i företagande för projekt som förbättrar människors liv.

År 2022 har nästan 3 000 brasilianska familjer i Pantanal, som är en isolerad region och nästan lika stor som Lappland och ligger på gränsen till Bolivia och Paraguay, utrustats med solcellsenheter. Flávio Gomide, som är affärsenhetschef på Omexom, är “mycket stolt” över att ha deltagit i detta projekt som startade 2020.

”Vi stod inte bara inför det tekniska problemet att placera ut en litiumbaserad batterilösning i stor skala för första gången i Brasilien, utan detta initiativ, för vår kund Energisa, gjorde det dessutom möjligt för dessa isolerade samhällen att få större självständighet genom att ersätta sina oljeeldade generatorer med en förnybar och ren energikälla.”

Flávio Gomide är mycket intresserad av den miljöpåverkan som hans arbete innebär. ”Det är mycket viktigt för mig att se att våra projekt på ett påtagligt sätt bidrar till energiomställningen”, insisterar han. I Brasilien, där vattenkraftverken, som står för nästan två tredjedelar av landets elproduktion, i genomsnitt är mer än 30 år gamla, är behoven enorma.

”Jag är som en riktig vd, som hanterar både den operativa verksamheten och relationen med kunderna.”

”Vi bidrar aktivt till moderniseringen av produktionsenheter, inte minst genom att digitalisera dem. Detta är till exempel fallet med de 14 vattenkraftverk i Brasilien, vilka administreras av den italienska koncernen Enel och för vilka vi slutförde automatiseringen i slutet av 2021. Tack vare Omexoms automatisering och digitalisering av de 14 vattenkraftverken kan vår kund nu fjärrstyra driften av sina vattenkraftverk, som är spridda över hela landet på stora avstånd från varandra, och kan därmed optimera deras underhåll.”

I faderns fotspår

Flávio Gomide grämer sig inte över att han följde sin fars råd, när han som ung student fortfarande tvekade över vilken inriktning som han skulle välja inom ramen för sina ingenjörsstudier. ”Fadern var själv ingenjör inom vattenreningssektorn och han kunde överblicka utvecklingen av den elektriska utrustningen och inte minst dess automatisering”, berättar han. Han rådde mig således att studera elektroteknik. Det gjorde jag och något jag inte ångrar!”

Inom Orteng-koncernen, som är en brasiliansk specialist inom elektrisk utrustning och automation, lärde sig den unge ingenjören sitt yrke, särskilt i olika vattenkraftsprojekt. Kort efter VINCI Energies förvärv av Orteng i 2015 slutförde Flávio Gomide sin universitetsutbildning med ett kursprogram inriktad på förnybar energi. “Solenergin och vindkraften hade då precis börjat utvecklas i Brasilien. Jag ville hoppa på tåget i farten!”  Idag, vid 43 års ålder, leder Flávio Gomide en arbetsgrupp på 40 personer, som är specialiserade på vattenkraft och solenergi.

”Det som jag verkligen uppskattar hos VINCI Energies är självständigheten”, understryker han. Jag är som en riktig vd, som hanterar både den operativa verksamheten och relationen med kunderna. Varje år i september presenterar jag, precis som cheferna från de andra företagen, den treåriga strategin för min verksamhet, som är en handlingsplan, som jag har tagit fram tillsammans med min arbetsgrupp och som således inte kommer uppifrån. Detta tillvägagångssätt, som är specifikt för VINCI Energies, är mycket givande och motiverande.”

Flávio Gomide är angelägen att erbjuda denna självständighet även till de unga talangerna i sin arbetsgrupp: ”Man måste vara tillgänglig för att stödja dem, men också veta hur man ger dem ansvar, vilket är det enda sättet för dem att växa.”

Utveckling till två enheter

Vare sig de är lärlingar eller nyligen tagit examen, har medarbetarna i hans arbetsgrupp ingen brist på arbetsuppgifter, eftersom de har tre stora projekt på gång. I början av maj 2022 anförtrodde Engie-koncernen dem moderniseringen av vattenkraftverket vid Jaguara-dammen i sydöstra Brasilien, inklusive införandet av ett digitalt övervaknings- och styrsystem för anläggningens hjälputrustning.

I april 2023 tog de hem samma typ av kontrakt för anläggningen Nova Ponte, som tillhör företaget Cemig Geração e Transmissão, i syfte att öka anläggningens driftseffektivitet, minimera underhållskostnad och förlänga anläggningens livslängd. Ett annat stort projekt är moderniseringen av Enels solkraftverk Horizonte, vars produktionskapacitet skall höjas.

Genom dessa olika steg förstärks Flávio Gomides åsikt, enligt vilken det finns utrymme på den brasilianska marknaden för att skapa och så småningom leda inte en utan två enheter, som är avsedda för solenergi- respektive vattenkraftmarknaderna. Dessa nya ansvarsområden kommer att göra terrängcykling viktigare än någonsin, som är en passion och ”en regelrätt terapi” för honom.

 

17/07/2023

Upptäck mer