Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

En serie porträtt av medarbetare på VINCI Energies. De kommer från olika håll och har vitt skilda profiler och karriärer och de är verksamma lite varstans i världen i yrkesroller som tillsammans skapar VINCI Energies’ rikedom.

Som ledare för VINCI Energies Finland bidrar Veera Höglund till uppbyggnaden av kritiska infrastrukturer i ett land vars ambition är att uppnå självförsörjning av energi på kort sikt. 

Veera Höglunds framtid avgjordes år 2000 någonstans i Arkansas, långt ifrån hennes hemland Finland. Hon var då i färd med att förbereda sig för en karriär som lärare och fick möjlighet att åka i väg och arbeta i södra USA som en del av ett utbytesprogram. Väl där ändrade Veera sig vad gällde hennes framtidsplaner. -”Jag insåg då att detta inte var ett jobb för mig, säger hon i dag. Tillbaka i Finland hade jag ingen aning om vad jag skulle göra.

Hennes far, som arbetade inom energisektorn, föreslog att hon skulle överväga en karriär relaterad till energiinfrastruktur. Detta var en sektor full av möjligheter i ett land som Finland, där det fortfarande fanns mycket att göra. Och så bestämde hon sig för att studera elektroteknik vid Tammerfors tekniska universitet, drygt två timmars bilresa norr om Helsingfors.

En spikrak karriär

Ingenting under de följande 20 åren har fått henne att ångra sitt val. Vid 24 års ålder började hon sin karriär på det offentliga energibolaget Tampereen Vera efter att ha avslutat sin masteruppsats där. Hon minns: -”När jag började var företaget i ett tillstånd av förändring och öppnade upp för en konkurrensutsatt marknad. Allt behövdes byggas upp. Uppgiftens omfattning avskräckte mig inte – tvärtom såg jag det som en möjlighet. Helt klart ungdomens lättsinnighet, utan tvekan! Det blev i alla fall en fantastisk skola för mig där jag lärde mig mycket inom väldigt olika områden såsom teamledning, kontrakthantering, juridik och försäkringsfrågor.

På sex år avancerade Veera Höglund från posten som utvecklingschef till vice VD. Men hon insåg snart att hon hade begränsat utrymme att manövrera i detta lilla företag med bara ett hundratal anställda. Det hon verkligen ville var att vara en del av en mer internationell miljö. Hon sökte till Infratek och anställdes som kvalitetschef.

Utvecklingsutsikterna är mycket goda i ett land som Finland som siktar på att bli självförsörjande på energi under de närmaste åren.

Med denna norskägda koncern i Norden, specialiserad på elnät, offentlig belysning och transportsystem för järnväg, kom Veera Höglund återigen att följa en exemplarisk karriärväg genom att bli VD för den finska enheten bara fem år senare. -”På Infratek började jag jobba i en stödfunktionsroll, sedan fick jag chansen att satsa mer på affärer igen, vilket var precis vad jag ville.”

Styrkan i VINCI Energies nätverk

VINCI Energies förvärv av Infratek 2018 öppnade upp för nya möjligheter för Veera Höglund. Utnämnd till landschef på VINCI Energies Finland vid 36 års ålder, leder hon nu ett team på 500 personer. – Tillväxtutsikterna är stora i ett land som Finland, som siktar på självförsörjning med energi inom de närmaste åren, säger hon. “I detta sammanhang är vår expertis inom konstruktion och underhåll av energiinfrastruktur en otrolig tillgång”

Tillsammans med sina team arbetar hon för närvarande med uppbyggnaden av en stor eldistributionsanläggning för ett omfattande infrastrukturprojekt i Finland som drivs av eldistributionsföretaget Aurora Infrastructure. ”Detta komplexa projekt, som ska stå klart under våren 2025, genomförs i samarbete med Eitech Special Projects AB, ett annat varumärke inom VINCI Energies som bidrar med sin expertis och erfarenhet av att leda/hantera stora och komplexa byggprojekt i Sverige”, förklarar hon.

Utmaningen med jämställdhet

Utöver affärsaspekten ser Veera Höglund VINCI Energies som en möjlighet att utveckla sina egna kompetensområden. “-Finland är ett geografiskt isolerat land,” påpekar hon. “-Möjligheten att interagera med andra som har mitt yrke, men också med dem från andra branscher och länder, är mycket givande.”  Den här sommaren har hon för avsikt att dra nytta av sin medverkan i konferenser som organiseras av Axians i Lissabon och Omexom i Paris… ”i väntan på att Actemium också ska etablera sig på den finska marknaden”, säger hon förhoppningsfullt.

En utmaning kvarstår:  Att uppnå större jämställdhet mellan könen då Veera Höglunds arbetsteam endast består av 9 % kvinnor. ”Vi befinner oss i en traditionellt väldigt mansdominerad sektor med ingenjörsutbildningar som fortfarande lockar för få kvinnor. Men detta håller på att förändras. I takt med att unga yrkesverksamma blir alltmer intresserade av energiomställningen får vi fler ansökningar från kvinnor. Det är även bra eftersom styrkan i ett team delvis grundar sig i mångfalden av dess medlemmar.”

15/12/2023

Upptäck mer