Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Hur kan affärsmodeller omvandlas för att lösa problemen med måttfull resursförbrukning i samband med klimatkrisen? En nyligen genomförd studie från Paris Ile-de-France Chamber of Commerce and Industry (CCI) undersöker de energibesparande åtgärder som företag har genomfört över sina värdekedjor, vilket i vissa fall kan leda till att hela affärsmodellen omprövas. I studien pekas sju stora hållbara modeller ut, som visar att det går att förena måttfull resursförbrukning och hög produktivitet. Studien visar också konkreta exempel på omvandling längs värdekedjan.

16/04/2024

Vill du veta mer:
cci-paris-idf.fr

Upptäck mer