Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Även om de gör det möjligt att minska industriernas miljöpåverkan, förblir de digitala omvandlingarna av kärnfunktioner i fabriker allt för begränsade för att möta det enorma problemet med utarmningen av resurser. Industrin måste därför tänka bortom enbart minskning av koldioxidutsläppen genom att använda modeller för cirkulär ekonomi, vilka samordnar hela värdekedjan för olika branscher för att återanvända och optimera förvaltningen av resurser på lokal nivå. Och så nära konsumenter och kunder som möjligt för att minimera miljöpåverkan och skapa lokala arbetstillfällen. Det är för att hjälpa företagen och deras partner att påskynda uppskalningen av dessa nya tillvägagångssätt som det Nationella institutet för cirkulär ekonomi och konsultföretaget Opeo publicerar en rapport med titeln ”Pivoter vers une industrie circulaire” eller översatt ”I riktning mot cirkulär industri.”. Rapporten beskriver, på 120 sidor, källorna, formerna och målen för den industriella cirkulära ekonomin.

16/11/2023

Upptäck mer