Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Även om de nästan skulle kunna tillgodose hela mänsklighetens behov av elektricitet, stod de för endast 0,4 % av den globala elproduktionen 2020, mindre än 0,1 % av energimixen. I Frankrike arbetar forskningsinstitut för att påskynda utvecklingen av dessa alternativa energikällor. Det finns flera sorters teknik : kinetisk havsbaserad vindkraft (vindhastighet), tidvattenkraft (tidvattenvågor), hydraulik (tidvattenströmmar), vågkraft, (vågor som alstras av vinden), havens värmeenergi, biomassa från havet, flytande solkraftverk eller osmotisk energi. Den ogästvänliga havsmiljön underlättar emellertid inte utbyggnaden av dessa infrastrukturer, som ofta är oöverkomligt dyra. Men om Europeiska unionen ska uppfylla de koldioxidneutralitetsmål som anges i Parisavtalet måste den uppnå en 30-faldig ökning av produktionskapaciteten för marina energikällor till 2050.

16/03/2023

Vill du veta mer:
https://theconversation.com

Upptäck mer