I dagens läge där alla länder är fullt upptagna med återhämtningsplaner, ansträngda resurser och klimatförändringar föreslås flera lösningar för att ta itu med teknik- och driftrelaterade utmaningar och möta behovet av nya affärsmodeller. Vad krävs för att uppfylla löftena om energibesparingar, kostnadskontroll och miljöprestanda?

Vågen av energirenoveringar inom den tertiära sektorn och bostadssektorn borde snart komma igång. Renoveringarna motiveras av klimatkrisen och är efterfrågade av offentliga myndigheter. Byggsektorn och tekniksektorn måste förbereda sig inför det kommande arbetet.  Under konferensen Building Beyond som organiseras av Leonard förklarade Aymeric Tissandier, teknik- och innovationschef hos Building Solutions, att expertis inom energieffektivitet redan är en mycket efterfrågad kompetens hos VINCI Energies. Företaget arbetar för att utveckla sin kompetens inom området med nya energisimuleringsverktyg, som bland annat Helios Exchange Helios Exchange.

15/10/2020

Upptäck mer