Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Helio Exchange är den första enhetliga plattformen som är inriktad på energirenoveringsprojekt för byggnader, och hjälper fastighetsägare med kontorslokaler att spara både tid och pengar.

Ägare av byggnader som inhyser kontorslokaler samt en yta på över tusen kvadratmeter har inte längre något val: de måste börja agera i frågan om byggnadernas energikonsumtion.

I Frankrike har ett regeringsbeslut nyligen fattats att byggnaders slutgiltiga energikonsumtion måste minska med minst 40% redan 2030 (i förhållande till 2010), 50% år 2040 och 60% år 2050. Och eftersom byggnadssektorn hittills inte varit särskild snabb med att ställa om så är det bråttom.

”Den storskaliga energirenoveringen bromsas ner av flertalet aspekter så som höga transaktionskostnader, ett fragmenterat ekosystem, avsaknaden av standardiserade processer och indikatorer, stora förseningar i diagnoser och så vidare”, säger Pierre Blanchet, ansvarig för innovationsområdet inom Building Solutions på VINCI Energies.

Om man äger flera byggnader måste man vända sig till en konsultbyrå som kan undersöka lokalerna och beräkna hur energikonsumtionen ser ut i var och en av byggnaderna. Notan kan bli mellan 10 000 och 20 000 Euros per byggnad, och resultatet kan dröja. Det gör det svårt att veta vilken lösning som är lämpligast.

Ändrad skala

För en fastighetsägare är energieffektivitet i första hand en ekonomisk fråga.  Alla renoveringsprojekt avgörs av relevant risktagande och ROI-kalkyler.

Renoveringen av kontorslokalers energikonsumtion kräver verktyg som förenklar administrationen kring och förverkligandet av projekten, minskar transaktionskostnaderna, bedömer prestationernas eventuella risker och avgör varje åtgärds konsekvens

”För att kunna anpassa sig till en industriell rytm måste renoveringen av kontorslokalers energikonsumtion få verktyg som förenklar administrationen, minskar transaktionskostnaderna, begränsar utförandetiden, bedömer prestationernas eventuella risker och avgör varje åtgärds konsekvens”, säger Pierre Trevet, VD för Helios Exchange,.

Helios Exchange är en digital plattform med fokus på utveckling och finansiering av byggnaders energikonsumtion. Den hjälper fastighetsaktörer att på distans kunna sköta alla delar inom energirenoveringskedjan.

Plattformen vann VINCI Energies tävling under Vivatech 2019 och företaget kan analysera och hantera data kopplat till diagnos, iscensättande och utveckling av renoveringsprojekt, bedöma projektkostnader, avgöra prestationers eventuella risker, samt övervaka och kontrollera utförandet.

”Ett unikt verktyg som hjälper beslutsfattandet”, säger Pierre Blanchet.

Förverkliga statistiken

Till skillnad från andra verktyg som kan simulera termisk dynamik (STD), vilar Helios Exchange på en så kallad stokastisk simulation.

”Vi ville skapa en smidig lösning som under projektets gång gör det möjligt att trygga metoden”, säger Pierre Trevet.

Verktyget använder sig av ett bibliotek av statistiska uppgifter och kan därmed föreslå genomsnittliga indikatorer beroende på allmänna egenskaper (typologi, funktion, var byggnaden ligger, osv.). Denna första simulation finjusteras sedan med hjälp av uppgifter från ägaren av byggnaden, som till exempel temperaturer, termiska egenskaper för väggar, fönster och tak, belysning, luftkonditioneringssystem, värme, ventilation osv.

Det som gör Helios unikt är att det kan tolka statistiska uppgifter och sedan förverkliga dem. Lösningen föreslår en lista på handlingar för att förbättra energiprestandan (APE). Det kan handla om allt från LED-belysning till större renovationer (fönster, fullständig isolering av en byggnad) till en optimering av byggnadens tekniska skötsel och modernisering av luftkonditionerings- eller värmeinstallationer.

”Våra simulationsverktyg har sammanställts för att kunna skapa en anpassad modell på bara några timmar istället för att det ska ta flera veckor. Analysen och granskningen på distans minskar transaktionskostnaderna och utförandetiden tredubbelt”, säger Pierre Trevet.

 

12/12/2019