För första gången intar robotteknik en plats på LinkedIn:s årliga lista på 15 framväxande yrken i USA. En ranking där digital teknik och automatisering, föga förvånande, utgör merparten. Algoritmer för datahantering och artificiell intelligens är nu en del av de flesta branscher. En tredjedel av de framväxande yrkena inkluderar även termen “ingenjör”.

Kunskap inom förhållandet mellan en produkt och dess kund värderas också högt, enligt LinkedIn, som värdesätter “produktägaren” (ansvarig för att både definiera och utforma en produkt) samt säljare specialiserade på kundrelationer och affärsutveckling.

15/10/2020

Vill du veta mer:
https://blog.linkedin.com

Upptäck mer