Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Två finska företag, Vatajankoski och Polar Night Energy, har nyligen byggt och börjat driva en energilagringsanläggning, där återvunnen elektricitet omvandlas och lagras som värme i sand. Batteriet, som har en värmeeffekt på 100 kW och en lagringskapacitet på 8 MWh, kommer att tillhandahålla värme till fjärrvärmenätet i den lilla staden (cirka 11 000 invånare) Kankaanpää i sydvästra Finland. Denna världspremiär skulle kunna efterliknas runt om i världen och påskynda övergången till förnybar energi med större effektivitet.

12/01/2023

Vill du veta mer:
https://trustmyscience.com

Upptäck mer