Utvecklingen av vätgas med låga koldioxidutsläpp intar en allt större plats i debatterna om energiomställningen. Idag baseras 96 % av den globala produktionen av vätgas på fossila bränslen, men kan utvecklingen av vätgasen bidra till en koldioxidsnål ekonomi?

Europeiska elmixar inriktar sig alltmer på intermittenta förnybara energikällor, och vätgas studeras som en potentiell flexibilitetsresurs för att trygga en säker elförsörjning.

Genom olika användningsfall presenteras här en kartläggning av denna nya teknik och dess potential samt utmaningarna för energinäten och energiomställningen vid utvecklingen av koldioxidsnål vätgas.

14/01/2021

Vill du veta mer:
Le Monde de l'énergie

Upptäck mer