Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Läs om hur ledare inom näringslivet och opinionsbildare ser på agilitet och hur det formar kultur, arbetssätt och -metoder, samt tankesätt.

AI-specialisten Aude Vinzerich driver arbetet med energibolagets innovationsstrategi för att överbrygga klyftan mellan verksamhetens målsättningar och de möjliga tekniska lösningarna. En roll som kräver mycket samarbete och hög flexibilitet, vilket passar den tidigare franska mästarinnan i akrobatisk gruppgymnastik.

Innovativa tjänster för tung rörlighet (entreprenadmaskiner, lastbilar osv.) eller nya möjligheter inom jordbruk, till exempel genom ett nystartat företag som ITK som specialiserat sig på agronomisk modellering och artificiell intelligens är, bland mycket annat, den typ av projekt som Aude Vinzerich arbetar med för att påskynda utvecklingen av koldioxidfria lösningar. EDF-koncernens chef för strategisk innovation tillsattes i juli 2021 och har en väletablerad meritlista.

Energibolagets innovationsstrategi, som fastställdes i januari 2022, omfattar 14 olika teman kopplade till 6 prioriterade områden som ännu inte har offentliggjorts. “EDF:s innovationsteam består av 50 personer. Så vi föredrog att minska antalet teman och fokusera helt på dem, förklarar Aude Vinzerich.

”Vi litar på vår kompetens när det gäller att förutse samhällsutvecklingen, vilket gör att vi kan identifiera framväxande teman som kan komma att bli stora utmaningar och prioriteringar för koncernen”.

Var tredje månad sammanträder koncernens innovationsstyrelse för att besluta om ett visst tema ska drivas vidare och om något nytt projekt ska stödjas. ”Vi litar på vår kompetens när det gäller att förutse samhällsutvecklingen, vilket gör att vi kan identifiera framväxande teman som kan komma att bli stora utmaningar och prioriteringar för koncernen”, säger hon.

Att kombinera teknik och användningsområden

Aude Vinzerich och hennes team har ett tvådelat uppdrag: att identifiera lovande teman som koncernen kan utforska på medellång till lång sikt, och att mobilisera företagen som är aktiva inom dessa utvalda temaområden samt koppla samman dem med de tillgängliga (och lämpliga) innovationsmekanismerna. Teamet arbetar för att lyfta visionsorienterad innovation inom olika segment, bland annat inom jordbrukssektorn. Några exempel på EDF:s innovationsmekanismer är EDF Pulse Design som utvecklats för att öppna upp nya möjligheter inom olika affärsområden, och EDF Pulse Ventures som erbjuder investeringar till uppstartsföretag som till exempel ITK.

Grundprincipen för alla dessa projekt, som genomförs inom en tidsram på mellan tre till tio år, är att anpassa tekniken till användarnas behov. Denna kombination av teknisk vetenskap och användaranpassning utgör kärnan både i Aude Vinzerichs engagemang och akademiska utbildning. ”Under mina studier hade jag svårt att välja mellan mitt intresse för matematik och min dragning till humaniora, så därför valde jag kombinera dem genom att satsa på lingvistik, logik och datavetenskap. Jag behöver den filosofiska reflektionen kring människans natur i språkvetenskapen och kognitionsvetenskapen, men också ett ramverk för att testa hur detta kan omsättas i verkligheten genom matematik, logik och datavetenskap”, säger hon. Detta ledde henne till en doktorsexamen i artificiell intelligens och automatisk språkbehandling.

Aude Vinzerich gör inget anspråk på att vara ”nördig” och anser att teknik ska betraktas som ”ett verktyg i människans tjänst”. När hon avslutade sina studier och stod inför valet mellan forskningsvärlden och näringslivet valde hon näringslivet.

“Jag började med att arbeta på ett IT-konsultföretag, Telys, för att utföra olika uppdrag inom olika verksamhetsområden och få en bättre uppfattning om vad jag skulle vilja göra.” Under de varierande uppdragen, bland annat ett för EDF, upptäckte hon energisektorn. “Det här är en viktig sektor som inspirerar mig eftersom den är kopplad till miljö och människor men också till resurshantering. Utmaningen är hur man elektrifierar och samtidigt fasar ut fossila bränslen. Sist men inte minst så uppskattar jag EDF:s humanistiska värderingar.”

Rörliga samarbeten

Aude Vinzerich började på EDF i slutet av 2010 för att ta hand om företagsrådets IT-system för semesterscheman och  gick snabbt från att vara IT-konsult till chef för IT-operatörens AI-team. Genom sin nya roll som chef för strategisk innovation arbetar hon med något som ligger henne särskilt varmt om hjärtat: att överbrygga klyftan mellan verksamhetens målsättningar, kundernas önskningar och de möjliga tekniska lösningarna.

Detta innebär mycket samarbete med andra, vilket kräver flexibilitet, risktagande, öppenhet inför andra kulturer, förmågan att kunna kliva utanför sin bekvämlighetszon och förmågan att snabbt kunna fatta viktiga beslut; färdigheter som hon tidigare som fransk mästarinna i akrobatisk gruppgymnastik utvecklat under sin karriär och som hon fortsätter att utveckla genom sitt engagemang förInnovation Makers Alliance (IMA), magasinet ActuIA och tankesmedjan the Bureau som JFD-ambassadör för Margaret-priset som uppmärksammar ”kvinnor i den digitala världen”.

Och när vi pratar om prestationer måste vi nämna Aude Vinzerichs jordenrunt-resa med sin familj, inklusive två barn på 5 respektive 7 år. Under ett år vandrade de över 1 500 km tillsammans, vilket lärde Aude att anpassa sig och “relativisera många saker”, med hennes egna ord. Utmaningar skrämmer inte Aude Vinzerich, som just bestämt sig för att börja spela piano.

12/05/2022

Upptäck mer