Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Läs om hur ledare inom näringslivet och opinionsbildare ser på agilitet och hur det formar kultur, arbetssätt och -metoder, samt tankesätt.

Med The Boson Project argumenterar konsulten för sin övertygelse om att företagens omvandling börjar med de anställdas självständighet och egenansvar.

“Med den växande normaliseringen av distansarbete i samband med hälsokrisen har vi ibland glömt bort att kontoret även är ett utrymme för social rättvisa som ger alla möjlighet att arbeta under de rätta förutsättningarna.” Emmanuelle Duez som 2012 grundadeThe Boson Project, ett konsultföretag som stöder företag i deras omvandling, understryker konsekvenserna för de anställda vid denna omfattande nedstängning av kontor.

“Det finns två stora risker som är kopplade till den period vi går igenom, förklarar hon. Den första är tillbakadragande. Den andra är isolering. Lösningen till problemen ligger i ledarkompetensen, förmågan att ta hand om andra i företaget.”

Hon tillägger, “Tyvärr tror jag inte att de flesta företag har förstått hur viktig ledarnas roll är för att få tillbaka det sociala beteendemönstret efter denna kris.”

Med sitt team av konsulter hänvisar “Bosons” till elementarpartiklarna, vilka fungerar som ett “lim” för att binda samman materia – Emmanuelle Duez syftar till att “skapa förutsättningar som tillåter att den fulla potentialen kommer till sin rätt både hos den enskilda människan och hos grupper av människor som ett kollektiv”.

“Företagen behöver engagera sig och reflektera på djupet över vad som motiverar människor att förflytta sig från hemmet för att komma och arbeta på kontoret.”

För att förbereda oss för de kulturella och organisatoriska omvandlingarna av morgondagens företag “måste vi ha modet att öppna Pandoras ask genom att involvera de viktigaste intressenterna, de anställda, vilket inte är en riskfaktor utan snarare förutsättningen för hållbarheten i de pågående förändringarna”, anser hon.

 

Forskning kring effekterna

Emmanuelle Duez besitter, vid 34 års ålder, redan visheten likt en veteran i företagsvärlden. Det är något som ibland irriterar. “Vid en konferens där jag talade om de relationer vi idag har på arbetsplatsen, ifrågasatte en man i publiken min legitimitet för att tala om ämnet på ett så självsäkert vis. Mannen ställde en fråga till talaren bredvid mig, en amiral med en chefspost inom HR i den franska marinen, för att ta reda på vad han tyckte om min sakkunskap. Min granne tillrättavisade honom bryskt. Som en följd av denna händelse blev amiralen och jag vänner.”

Det blev inledningen till att Emmanuelle Duez gick med i den franska marinens medborgareserv 2014, “ett fantastiskt tillfälle att bygga broar mellan den civila och militära världen”. I nästan två år nu har hon även varit extern medlem i Naval Innovation Hub, den banbrytande innovationsstrukturen hos Naval Group. “Det här samarbetet med marinens verksamhet har gett The Boson Project en mycket praktisk dimension”, säger hon i dag. 

Emmanuelle Duez lägger stor vikt vid förmågan att vända motgångar till tillgångar. Som en entreprenörssjäl var det dock lite av en slump att hon upptäckte sin egen väg. “Som barn ville jag bli kriminolog och gärningsmannaprofilerare. Det var anledningen till att jag studerade straffrätt. Jag följde den utstakade vägen för att bli advokat eller domare till att slutligen inse att jag ville rädda världen. Så jag gick från rättsväsendet till en handelsskola – ESSEC och en lärlingsutbildning – till att genom entreprenörskap starta igång ett projekt där jag skulle kunna påverka människors liv.”

Det var närmare bestämt genom att skapa föreningen WoMen’Up 2011, som en del av ESSEC:s ledarskaps- och mångfaldsarbete, som hon upptäckte sin inneboende entreprenörsanda. “Entreprenörskapet är snarare ett sätt att uttrycka min personlighet på”, medger hon.

Med mottot “kvinnor och unga i näringslivet – samma kamp!” har projektet WoMen’Up som arbetar med lednings- och genusrelaterade frågor inom större företag öppnat många dörrar för henne.

“Det fungerar som en hävstång i företagens ledningsmetoder som gör att du kan gå till cheferna och säga till dem, att om ni inte är övertygade om jämställdhet av etiska skäl, måste ni utveckla era organisationer ändå av ekonomiska skäl såvida ni vill vara en attraktiv arbetsgivare som både kan och vill behålla talangfulla medarbetare.”

 

Utrymmet i centrum för mänsklig kompetens

Under denna tid av kris gör förmågan att känna till de förändringar som pågår, särskilt bland de yngre generationerna, The Boson Project till en populär tankesmedja. Sedan 2016 har The Boson Project arbetat med mänskliga frågor relaterade till rumsliga förändringar på arbetsplatsen (omorganisation, flytt). Emmanuelle Duez uppmuntrar företag att snabbt engagera sig i“att reflektera på djupet över vad som motiverar människor att förflytta sig från sina hem för att komma och arbeta på kontoret”.

Att uppfinna arbetsytan på nytt är en brådskande nödvändighet för henne. “Inom ramen för främjande projekt är det viktigt att man i detalj kan återge de mänskliga och strategiska frågorna i organisationer om arbetsytorna och att stödja de sociala fördelarna i dessa fastighetsprojekt, för att inte göra dem till en irriterande faktor utan till en möjlighet till engagemang. Vi får inte negligera den mänskliga aspekten av rumsliga förändringar.”

11/03/2021

Upptäck mer