Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Läs om hur ledare inom näringslivet och opinionsbildare ser på agilitet och hur det formar kultur, arbetssätt och -metoder, samt tankesätt.

Efter att ha varit med och grundat startup-bolaget Smart Impulse kastade sig den unge ingenjören och serieentreprenören in i escape game-projektet Gaïactica, ett äventyr vars syfte är att öka medvetenheten kring klimatfrågor genom lek, teknik och ekologi.

Entreprenör, konsult, lärare, föredragshållare och coach. Dorian Tourin-Lebret är bara 31 år men verkar redan ha levt flera liv.

”Jag är en passionerad entreprenör med många projekt bakom mig. Men min största framgång är som kapten på skeppet Gaïactica”, säger han.

Sedan september 2019 står ett rymdskepp på 50 kvadratmeter vid namn Gaïactica på Cap Sciences i Bordeaux. Det är ett så kallat escape game, som redan välkomnat över 3 000 personer och som erbjuder besökare möjligheten att spela med i ett spel och fatta de rätta besluten ”för att rädda världen och mänskligheten från klimatproblemen”. Ett lekfullt sätt att mäta den globala inverkan som våra dagliga aktiviteter får.

”Jag lanserade det här projektet efter sex månaders efterforskningar och manusskrivande. I slutändan förenar det mina tre passioner: teknik, miljöfrågor och lekfulla tillvägagångssätt”, säger Dorian Tourin-Lebret.

Entreprenörsanda 

2011 gick han klart en prestigefylld utbildning vid École centrale i Paris, men redan under studietiden utvecklade han sitt sinne för entreprenörskap. Knappt en månad efter utbildningens början hade han tillsammans med två kamrater lanserat ett helt eget projekt.

Att utbilda sig i emotionell och relationsrelaterad intelligens innebär nya perspektiv på egna känslor bland annat i professionella sammanhang

”Efter att ha träffat en ingenjör på Areva kände vi oss övertygade om att energibranschen var viktig. Efter att ha granskat flera olika alternativ bestämde vi oss för att arbeta fram ett system som gör det möjligt att läsa av en hel byggnads elkonsumtion via en enda avläsare som samlar in informationen”, säger han.

Det var så Smart Impulse bildades, och man började erbjuda en smart elmätare som kan identifiera varje elkonsumtionspunkt och därmed också eventuella felaktigheter (nattlig belysning, ventilation i oanvända rum m.m.). Det är ett idealiskt verktyg för att i realtid kunna utföra diagnoser och hitta elbesparingslösningar.

En lärare med många kort på handen 

Trots att äventyret verkade lovande började Dorian Tourin-Lebret redan efter några år att känna sig uttråkad.

”Vi hade kommit till en kritisk utvecklingspunkt för företaget med ett trettiotal medarbetare och internationella perspektiv, men hela organisations- och managementdelen intresserade mig inte lika mycket”, säger han.

Han la istället fokus på att lära ut.

”Egentligen har jag alltid utbildat, i universitetsförberedelseklasser via Smart Impulse och på ingenjörshögskolor. För mig är det tillfällen att dela med mig av kunskap men också av erfarenhet. Jag har också lärt mig mycket om emotionell och relationsrelaterad intelligens, och det gör att jag får lite perspektiv på mina egna känslor i professionella sammanhang”, säger han.

Immersionsupplevelse på VivaTech

Men för Dorian räckte det inte att bara undervisa. Genom några vänner upptäckte han permakultur, och dök ner i ämnet. Utifrån det skapade han ett sällskapsspel vid namn ”Supermaculture” som han gav ut själv 2018 och som nu har sålt i cirka 2 000 exemplar.

”Efter det ville jag utveckla ett nytt projekt kring agroekologi, men jag gav upp efter ett år. Jag lyckades inte komma på en tillräckligt värdeskapande idé”, säger han.

Han bytte då kurs mot äventyret Gaïactica, och idag befinner sig projektet som delvis finansieras av regionen Nouvelle Aquitaine, i en utvecklingsfas. Utöver experimentet i staden Bordeaux planerar han att installera sitt escape game i tre andra franska städer under 2020.

10/09/2020

Upptäck mer