Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Actemium har konstruerat en robot som på kommando transporterar läkemedelspulver från en punkt i produktionskedjan till en annan.

För sin kund, ett läkemedelslaboratorium, har AZO som är specialiserat inom automatiserade system för råvaruhantering gått samman med Actemium, VINCI Energies varumärke för industriella processer, för att konstruera en helt ny typ av robot.

Målsättningen var att finna en innovativ lösning på hur man kan transportera läkemedelspulver från själva extrudern där det produceras till nästa steg i tillverkningsprocessen utan att detta sker på löpande band.

”Detta system erbjuder större flexibilitet i hanteringen av de transporterade materialen och minskar risken för att produkten ska kontamineras.”

För att ersätta de traditionella transportsystemen (med skruv-, band- eller rörtransportör) som arbetar med ett konstant flöde har Actemium och AZO konstruerat ett automatiserat system som kan gripa och lossa pulverfyllda behållare för transport från en punkt till en annan.

Denna metod ger större flexibilitet i hanteringen av transporterade material. En annan fördel är att den minskar risken för kontaminering av produkten då endast behållarna behöver rengöras och inte hela transportkedjan som i traditionella system,” förklarar Xavier Devolder, affärsenhetschef på Actemium Digital Factory Gent i Belgien.

Simuleringar i tidigare led

Projektet som är i produktion sedan sommaren 2019 har ställts inför en rad utmaningar. ”Det krävdes en hel del ingenjörsarbete med många simuleringar för att optimera precisionen i robotens rörelser samtidigt som man undviker kollisioner med andra installationer då den rör sig i ett mycket begränsat utrymme”, säger Fran Audenaert, filialchef på Actemium Digital Factory Gent.

”Dessutom, tillägger hon, eftersom kunden vill att operatörerna ska vara så nära roboten som möjligt har vi utformat ett säkerhetssystem med paneler i stål och plexiglas.”

15/04/2021