Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Den tekniska förvaltningen av byggnadsminnen är förenad med krav som är kopplade till byggnadernas ömtålighet. I Bryssel har Edificio och VINCI Facilities Belgium gått samman i ett tioårigt partnerskap.

Är anläggningsförvaltning tillämplig på kulturminnesmärkta byggnader?
I Bryssel finns Edificio, ett företag som verkar för bevarandet av exceptionella kulturarvsbyggnader och som ägnar särskild uppmärksamhet åt den tekniska förvaltningen av byggnaderna. Företaget är det enda event- och kulturagenturen som har specialiserat sig på att organisera kvalitetsevenemang på skyddade platser, i synnerhet Concert Noble, en elegant byggnad med anor från 1873. Här organiseras nu privata evenemang och kulturevent exempelvis kongresser, baler, konserter, utställningar, modevisningar med mera.

Edificios målsättning är att ta hand om övergivna kulturminnesmärkta byggnader, ge dem nytt liv och ”återlämna” dem till allmänheten för att ge kulturarvet en levande nutid. Men bevarandet av byggnadsminnen kräver en enorm investering. Intäkterna från de Öppet-hus-dagar som anordnas räcker oftast inte ens till att finansiera reparationer av det slitage som orsakas av besökare.

Vi behövde bygga upp en god ekonomisk modell som gjorde det möjligt för oss att väcka våra byggnader till liv och generera resurser för att uppfylla vår målsättning. Vi utformar och organiserar evenemang på de platser där vi verkar och intäkterna går till att finansiera ett identiskt bevarande av byggnaderna. Det är därför som Concert Noble och andra platser idag sjuder av olika extraordinära evenemang”, förklarar Didier Goffart, VD för Edificio.

Krävande ramavtal

Utöver de stora investeringar som krävs för att finansiera byggnadernas bevarande medför kulturminnesmärkningen ett stort behov av tjänster från olika yrkesgrupper som kan arbeta på plats som olika typer av hantverkare, vaktmästartjänster, tjänster inom restaurang, städning, tillsyn och underhåll av nätverk med mera.

”Kulturminnesmärkningen ålägger våra partners vad gäller innehållet och de tekniska konturerna på deras tjänster, men ännu viktigare är ramarna för de metoder de använder i sitt arbete”, förklarar Amaya Porto Gonzalez, facility manager som arbetar för eventagenturen Edificio. Ramavtalen som omfattar ett femtiotal sidor är fyllda med regler, krav, förfaranden, protokoll och andra förbud.

Tjänsteleverantörerna måste kunna uppvisa en flexibilitetsnivå som är förenlig med kulturarvets krav.

I januari 2021 ingick VINCI Facilities Belgium ett anläggningsförvaltningsavtal med Edificio avseende Concert Noble som omfattar ett brett spektrum av uppdrag såsom underhåll, drift, övervakning och reparationer, med ett löfte om att kunna ställa upp dygnet runt.

Tekniska arbeten på en kulturminnesmärkt och därmed skyddad byggnad kräver ett förhandstillstånd från de regionala myndigheter som är behöriga i kulturarvsfrågor. Detta tillsammans med en kontinuerlig dialog med vår berörda offentliga aktör. Löpande samråd med Kulturarvsavdelningen hjälper oss med lösningar som förenar teknik, hållbarhet, effektivitet, estetik och ekonomisk balans.

Både vi och vår partner inom anläggningsförvaltning står därför inför mycket specifika utmaningar vad gäller planering. Med tanke på kvalitetsnivån på de evenemang som anordnas på Concert Noble är vår kalender minutiöst planerad. När vi utformar en teknisk arbetsinsats måste detta ske med strikt hänsyn för de inbokade evenemangen. Tjänsteleverantörerna måste kunna uppvisa en flexibilitetsnivå som är förenlig med kulturarvets krav”, säger Amaya Porto Gonzalez.

Förhindra minsta repa

I avtalet med den tekniska tjänsteleverantören ställs också höga krav på förebyggande underhåll. Syftet är att begränsa förflyttningar på platsen i största möjliga mån för att förebygga risken för skador, även minimala som repor på parkettgolv, rispor på paneler, smuts med mera. Detta innebär att för att utföra ett arbete på platsen måste experterna på VINCI Facilities Belgium visa att de har ordning på sina papper och även rent på fötterna.

Vi väljer företag som, utöver deras utmärkta tjänster, respekterar våra kravspecifikationer till fullo med hänsyn till denna typ av ömtåliga miljö. Sedan bistår vi dem för att öka deras medvetenhet med tanke på att partnerskapen förbinder oss på lång sikt, i det här fallet i tio år med fullt förtroende för Vinci Facilities”, säger Amaya Porto Gonzalez.

08/09/2022