Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Som svar på ett specifikt behov hos kunden RTE (Réseau de Transport d’Électricité, Frankrikes operatör för elöverföringssystem) har Axians utarbetat en enhet för installation av antennsystem som är enkel att montera på pylonerna i elnätet.

Företaget Arteria, ett dotterbolag till RTE och administratör för det franska elöverföringsnätet, har i uppdrag att återvinna överskottet av optiska fibrer och de höga punkterna på pylonerna. Arteria erbjuder framför allt lösningar för inhysning av installationer som är relaterade till informations- och kommunikationsteknik.

När det gäller pylonerna sökte Arteria en lösning som skulle göra det möjligt för dessa metallstrukturer att stödja teleoperatörernas antennsystem som blir allt tyngre i och med att 5G-nätet byggs ut. Samtidigt höll man på att lösa ett tekniskt problem som gällde pylonernas sluttande sidor, som behövde anpassas för att erhålla en god orientering av antennerna.

”Kit för utökat 5G-nät” – en standardiserad enhet  

Axians – VINCI Energies ICT-varumärke – arbetade redan tillsammans med Arteria för att installera toppantenner på RTE:s pyloner när man gav sig i kast med ämnet kring mitten av 2019.

Tack vare den starka tävlingslusten hos våra affärs-, design- och beräkningschefer utformade och utvecklade vårt konstruktionskontor mycket snabbt ett lämpligt installationssystem som respekterar säkerheten för driftspersonalen med ett slags stopp, ett “lock”, som hindrar dem från att komma i kontakt med elektrifieringszonen för högspänningsledningarna, berättar Anne-Laure Noël, affärschef för Axians Pylônes Services France.

Denna standardiserade enhet som fungerar som värd för 5G-antenner på pylonerna har fått namnet “Kit för utökat 5G-nät” och har funnits på marknaden sedan 2020. Kittet gör det möjligt att rymma utrustning för operatörer med en storlek på upp till 2,6 m2 bäryta och 200 kg per sektor, där ett kit består av två rör (två potentiella sektorer).

“5G-kittet gör det möjligt för operatörerna att snabbt utveckla sitt 5G-nät via RTE:s pyloner utan att kraftledningarna behöver stängas av.”

– Vi är den enda leverantör som erbjuder den här typen av lösning som vi genomför från A till Ö. Vi har också de radiokunskaper som krävs för att säkerställa anslutning och verifiering av att systemet fungerar, säger Anne-Laure Noël, som har ett team på sex personer för installationen av systemet på plats.

Flera operatörer – en utmaning

Fördelen med det här systemet är att det kan installeras utan att kraftledningen behöver stängas av. – På det här sättet kunde vi möta ett dubbelt behov: RTE vill så långt det är möjligt undvika att avbryta verksamheten på sina ledningar, medan operatörerna snabbt vill kunna utveckla sitt 5G-nät, säger Anne-Laure Noël.

Våren 2021 hade Axians redan installerat 35 kit för utökat 5G-nät över hela Frankrike till en kostnad av mellan 5 000 och 10 000 euro per enhet. – Installationspotentialen är 60 till 80 kit per år, säger Anne-Laure Noël och tillägger att företaget också kan underhålla dessa enheter. – Eftersom strukturen är gjord av galvaniserat stål kommer den troligen att hålla under flera decennier, konstaterar hon.

Men hennes team har redan gett sig i kast med nästa utmaning. – Vi har utformat ett nytt system som gör det möjligt att hantera flera operatörer på samma pylon samtidigt som vi undviker intermodulation [vilket skapar störningar], säger Anne-Laure Noël. Denna nya enhet gör det möjligt att installera flera rör sida vid sida så att en “krona” formas inuti pylonstrukturen. 

 

14/10/2021

Vill du veta mer:
Titta på videon