Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

IKVS är en mjukvarulösning utvecklad av Axians. Denna gör det möjligt för kommunala myndigheter att jämföra sin prestation med liknande organisationer för att kunna fatta välgrundade beslut. Det används av över 800 kommunala myndigheter i Tyskland och Schweiz.

Denna utvecklade mjukvara är lösningen som över 800 både små och stora kommuner valt i Tyskland och i Schweiz.

Allt började år 2005 i Nordrhein-Westfalen. Den tyska delstaten beslutade sig för att ändra sitt regelverk och införa ett nytt redovisningssystem. Genom starkt främjande av datadriven förvaltning av kommunala myndigheter följer andra regioner i Tyskland efter under de kommande åren.

Vid den tidpunkten lanserade Axians, VINCI Energies ICT-varumärke, ett partnerskap med åtta försökskommuner i Nordrhein-Westfalen. Ett projekt startades i syfte att optimera datahanteringen baserat främst på ett benchmarking-system mellan myndigheter. Fyra år senare, 2009, lanserades IKVS (Interkommunales Vergleichssystem; Jämförelsesystem mellan myndigheter).

Denna programvarulösning gör det nu möjligt att genomföra jämförande analyser mellan kommuner, men också att redigera års-, månads- och budgetrapporter, att ta fram interaktiva visualiseringar för att visa data för kommunfullmäktige, anställda och medborgare och slutligen för att säkerställa decentraliserad budgetplanering.

”AI ändrar spelreglerna för budgethanteringsprocessen”

Den här mjukvarulösningen möjliggör jämförande analyser mellan städer samt sammanställning av årliga och månatliga budgetar och rapporter. Vidare skapande av interaktiva visuella representationer för att presentera data för stadsfullmäktige, anställda och invånare och därigenom underlätta decentraliserad budgetplanering.

“Vad gäller den sista punkten”, förklarar Thilo Schappert, affärsenhetschef för Axians IKVS, “är vår lösning att möjliggöra skapandet av en budget separat från myndighetens ERP-system (Enterprise Resource Planning). Vilket till skillnad från många nuvarande system inte begränsar dem till ett ostrukturerat Excel-baserat verktyg med begränsade delningsalternativ. Saker går inte alltid som planerat i den ursprungliga budgeten. Det måste därför vara möjligt att integrera eventuella förändringar i en dynamisk och interaktiv process med månatliga data. Vår webbaserade programvara visar data i realtid.”

Koldioxidavtrycksvisning

Utöver automatiskt genererade rapporter och interaktiva offentliga budgetpresentationer kan IKVS även skapa en budgetrapport. Den är strukturerad enligt FN:s hållbarhetsmål (SDG) samt en miljörapport som detaljerar mängden energi som konsumeras per sektor (administration, transport, sport osv.) och mängden som staden producerar från olika källor (sol, biogas, fossilt bränsle osv.).

“Staden Hüttenberg (norr om Frankfurt) som har 10 000 invånare och har varit vår kund sedan 2014, är den första att använda vår instrumentpanel för att registrera sina direkta och indirekta koldioxidutsläpp. Dessa publiceras interaktivt online”, understryker Thilo Schappert.

Ny AI-baserad version

IKVS-lösningen används idag av nästan 800 kommuner i Tyskland och Schweiz, från de minsta till de största, såsom München eller Hamburg, och användningen kommer att växa i allt högre takt. Axians har i själva verket infogat IKVS-lösningen i främjandet av Leonard IA 2022, som stöder VINCI-koncernens enheter i utformningen och utvecklingen av projekt med artificiell intelligens.

Nu används IKVS-lösningen av nästan 800 kommunfullmäktige i Tyskland och Schweiz – från de allra minsta städerna till större såsom München och Hamburg – och användningen kommer att växa i allt högre takt. I 2022-kampanjen för Leonard AI inkluderade Axians projektet vilket hjälper VINCI Groups enheter att utforma och utveckla artificiellt intelligensprojekt.

“AI ändrar spelreglerna för budgethanteringsprocessen”, säger Thilo Schappert. Inom detta område avser hans team att dra nytta av olika datatyper: budget- och redovisningsdata, statistik (befolkning, skolor osv.), som kompletterar varandra.

”När vårt Leonard AI-projekt väl är klart, skall vi lansera den nya versionen av vår lösning i mitten av år 2023 för att göra den tillgänglig före myndigheternas nästkommande budgetplaneringsfas. Med denna AI-baserade programvara ligger vi steget före genom att erbjuda våra kunder en enkel lösning för att ta fram budgetmodeller, som är baserade på olika antaganden”, avslutar Thilo Schappert.

“När vårt projekt med Leonard AI är klart kommer vi att lansera den nya versionen av vår lösning i mitten av 2023. Det gör att den blir tillgänglig innan nästa omgång av planeringen av lokala myndigheters budget. Med denna AI-baserade programvara är vi i framkant och erbjuder våra kunder en enkel lösning för att skapa budgetmodeller baserade på olika scenarier”, avslutar Thilo Schappert.

Denna lösning har samma ambition, nämligen att påskynda arbetet med ”rapportering”, underlätta förvaltningen av det finansiella systemet och möjliggöra en mer genomskinlig kommunikation med medborgarna.

Ambitionen förblir densamma nämligen att påskynda arbetet av ”rapportering””, förenkla hanteringen av det finansiella systemet och möjliggöra en mer transparent kommunikation med invånarna.

16/05/2023